Kompilacija

Ivan Jovanović

April 2014

4 – 24. april

 

Izložba Kompilacija sagledava se kao retrospektiva različitih dela i dobra prilika da slike svojom mogućom korespondencijom donesu nov kvalitet, a bliskost tematika dođe do punog izražaja. Jedan od značajnijih delova je ciklus Đoko Jeremić, drugovi i barok, čije su slike nastajale u periodu od 2010. do 2012. godine. Dakle, polazište ovog ciklusa su stare, uglavnom crno-bele porodične fotografije. Posebno se izdvajaju uspomene iz vojske Ivanovog oca i dede, odnosno albumi koji su im pripadali. To su portreti golobradih mladića prvih posleratnih generacija, bezbrižnog, pomalo naivnog poziranja, čije je služenje vojske prožeto nadom u bolje sutra i prilikom da se putuje po pitomoj domovini.

 

 

Ivan Jovanović rođen je 1976. godine u Kragujevcu. Fakultet likovnih umetnosti upisao je 1999. godine. Diplomirao je 2004. u klasi prof. Mileta Grozdanića na grafičkom odseku. Magistrirao je grafiku 2008. kod mentora prof. Dragana Momirova. Učesnik je mnogih izložbi u zemlji i inostranstvu. Član je ULUS-a i dobitnik nekoliko nagrada. Osnivač je i član saveta Inex galerije, kao i projekta Ordinacija u Inex filmu.