Cenzor

Točka crvena

June 2019

14 – 28. jun

 

Široj javnosti nepoznati Ruben Grdan bio je jedan od umjetničkih cenzora za vrijeme socijalističke Jugoslavije. Potpuno slučajno tijekom prošle godine pronašli smo njegovu odbačenu fotografsku arhivu koju je od zaborava posve slučajno sačuvao jedan zagrebački galerist. Istražujući pronađenu fotografsku građu i naknadno arhive rekonstruirali smo da Grdan svoju karijeru započinje u Saveznoj komisiji za pregled filmova gdje je bio zadužen za pregledavanje filmova, te za odobravanje ili odbijanje onih naslova koji će biti javno prikazivani.

 

Istovremeno kroz obiteljske fotografije Grdana otkrivamo i da je bio pasionirani fotograf.

 

Putem pronađenih dokumenata saznajemo da je Grdan u drugoj fazi svoje karijere bio i jedan od vodećih kolekcionara umjetničkih djela, od čije je prodaje sedamdesetih sagradio i vilu na Hvaru. Jedna od zanimljivosti vezana uz njegov privatan život jest da je Grdan sve vrijeme života veći dio svojih dodatnih prihoda slao svojim ljubavnicama, među kojima je i jedna pop zvijezda iz Srbije. Posebna je zanimljivost i činjenica da Grdan nestaje 1989. godine i do danas se vodi kao nestala osoba.

 

Osim jedne uzbudljive biografije i misteriozne obiteljske priče, analizom ovog fotografskog arhiva i dostupnih dokumenata istražili smo na koji način funkcionira komercijalni svijet umjetnosti bez obzira na ideološki predznak. Istovremeno rad pod nazivom Cenzor propituje ulogu arhivskog dokumenta i moć fotografije u suvremenom kontekstu. Povodom otvaranja predviđeno je i vodstvo kroz izložbu o cenzoru i kolekcionaru Rubenu Grdanu uz prezentaciju pronađenih dokumenata i druge arhivske građe.

 

* vođenje kroz izložbu *

 

TOČKA CRVENA umjetnički je dvojac koji se u svome radu oslanja na istraživanje arhiva i fotografiju/video.

 

Davor Konjikušić završio je studij snimanja i magisterij fotografije na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. U svojoj umjetničkoj praksi fotografiju koristi kao primarni medij za artikulaciju svog autorskog koncepta u kojem propituje odnose između osobnog i javnog, intimnog i društveno-političkog. Osnivač je i voditelj fotografske škole Drugi Kadar. Za svoj rad je, između ostalog nagrađen u kategoriji profesionalnog i autorskog koncepta na festivalu Rovinj Photodays. Dva puta je izlagao na godišnjoj izložbi Nagrade za hrvatsku suvremenu umjetnost T-HT@MSU. Na Slavonskom bijenalu je za rad Sveti ljudi osvojio nagradu Ex Aequo. Finalist je Nagrade Radoslav Putar za najboljeg hrvatskog mladog umjetnika 2018. godine. Radi kao umjetnički asistent na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu.

 

Nika Petković završila je preddiplomski i diplomski studij filmologije na Filozofskom fakultetu u Bologni. U svom radu bavi se istraživanjem odnosa između filmske i fotografske slike u suvremenoj umjetnosti, kao i njihovom doprinosu u nastanku medijske nostalgije. Osim filmske umjetnosti njeno područje interesa posebno je fokusirano na fotografiju i korištenje arhivskog materijala. Izlagala je na nekoliko grupnih izložbi: Athens Photobook Festival 2019., Festival Fotografia Europea – Reggio Emilia 2017., Biennale hrvatske mlade fotografije – Zadar 2012., itd., a od samostalnih izložbi izdvaja Reconstructing childhood, 2014. i PERSONA, realizirana u sklopu festivala ARTE FIERA 2019. u Bologni. Trenutno živi i radi u Zagrebu.