Izveštaj sa terena (Trasa “Beograd A”), Vladimir Sekulić

Vladimir Sekulić

December 2022

23. decembar 2022 – 19. januar 2023.

 

U petak, 23.12.2022. vodimo vas na poslednju izložbu ove godine u Uličnoj galeriji. Čast nam je i zadovoljstvo što upravo izložbom Vladimira Sekulića “Izveštaj sa terena (Trasa ‘Beograd A’) zaključujemo ovogodišnju priču o Beogradu. Očekujemo vas u petak u 8 na starom mestu.

Izložbom Izveštaj sa terena, Vladimir Sekulić u fokus stavlja grad koji sagledava kroz savremeni društveno-politički kontekst. U prirodi grada jedna od stalnosti je njegova promena. Međutim, pitanja koja pokreću radovi odnose se na to ko kreira te promene i na koji način. Sekulić upućuje na osvajanje, označavanje i simbolizaciju javnog prostora kao mesta refleksije političke moći koja kreira, konstruiše i dekonstruiše njegov identitet. Istovremeno, osvešćuje nas u kolikoj meri se urbani prostor transformiše izvan naše kontrole i postaje hibridan, a njegov identitet fluidan. Dodatno, kako neretko ono što je fiktivno olako može postati stvarno, a stvarno shvaćeno kao fiktivno, donoseći novu dimenziju viđenja i razumevanja pojavnosti grada. Sekulićeva strategija građenja fiktivnih sadržaja je višeznačna i imožemo je iščitati i u kontekstu formulacije Mišela Fukoa, prema kojoj suština fikcije nije da se pokaže nevidljivo već da se pokaže koliko je nevidljiva nevidljivost onoga vidljivog. Umetnik nas stavlja u ambivalentnu poziciju time što dobro poznate topose menja intervencijama, izaziva osećaj začudnosti, destabilizuje našu percepciju. U izvesnom smislu možemo reći da nas poziva na pravljenje razlike između onoga šta gledamo i onoga šta vidimo/primećujemo u svakodevici, kao i u kontekstu iščitavanja značenja svih aktuelnih metamorfoza grada. One su oličene u procesima rušenja, građenja, menjanja, izmeštanja, kroz brojne planove i vizije o razvoju u ime ideja o napretku i prosperitetu. Umetnik se bavi javnim prostorom otkrivajući ga u njegovoj polisemičnosti. Ovom izložbom Sekulić nastavlja sa dokumentovanjem događaja koji se nisu desili. On ne dokumentuje stvarnost, već se bavi interpretacijama/predstavama/prividima/simulacijama stvarnosti koje su često plasirane kroz politički diskurs i masovne medije. U tako oblikovanoj slici realnosti, predstava o događaju, važnija je od samog događaja, pa možemo reći da umetnik dokumentuje, rečnikom Žana Bodrijara, nadstvarnosti smisla, krećući se na terenu stvarnijeg od stvarnog. Nadalje, ukazuje na načine manipulacije različitim informacijama kroz fiktivnu mapu grada sa ucrtanom trasom koja bi trebalo dodatno da nas uveri u promišljeno i plansko delovanje, upotpunjujući sliku progresa. Sekulić time kreira informacije koje se, umesto da generišu smisao, iscrpljuju u insceniranju smisla. Međutim, više od ispitivanja njihove verodostojnosti važno je to što nas radovi navode na razmišljanje kako i u kolikoj meri se činjenične informacije intergrišu sa izmišljenim, jednako uverljivo oblikujući javno mnjenje. Ako grad posmatramo kao tekst sa sistemom znakova i poruka koje se oblikuju u političkoj sferi, a koje u realaciji sa primaocem poruka proizvode njegova značenja , ova izložba nas poziva da preispitamo šta od višeslojnog identiteta grada prisvajamo, prepoznajemo, apstrahujemo, a šta negiramo, previđamo ili ignorišemo, krećući se između njegovog stvarnog i imaginarnog identiteta.
Jasmina Cukić

Vladimir Sekulić (1981), izražava se u mediju crteža kroz koji prikazuje specifične situacije iz savremenog društva. Njegovi radovi, pored subverzivnih motiva i poigravanja između dokumentarnog i fikcije, imaju društveno – politički kontekst.
Dobitnik je prve nagrade za crtež Fondacije Vladimir Veličković za 2015. godinu.
Grupno je izlagao na izložbama Artikulacije 3 u Savremenoj galeriji Subotica , Urban art media festivalu u Minhenu, Živom ateljeu DK u Zagrebu, Bijenalu mediteranskih zemalja u Aleksandriji, Bijenalu Likovna jesen u Somboru i tematskim izložbama u Ostavinskoj galeriji u Beogradu.
Njegove samostalne izložbe Izveštaj sa terena, Hotel sa četiri zvezdice, Dečak u crvenom prsluku i Pink Panteri, postavljane su u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda, Galeriji Doma omladine Beograda, Savremenoj galeriji Zrenjanin, Galeriji Tir u Novoj Gorici, Galeriji SKC Kragujevac, Galeriji savremene umetnosti Smederevo, Galeriji Haos. Učestvovao je u 43 sazivu akvarelista Likovne kolonije Ečka i Labaratoriju u prirodi Ars Kozara 07 grupe Tačka. Član je Udruženja likovnih umetnika Srbije i ima status samostalnog umetnika. Živi i radi u Beogradu.

www.vladimirsekulic.wordpress.com
instagram: @vladimir_sekulic_

 

Foto: Milena Janoševeć, Marija Vasiljević