Korak po korak

6 – 25. novembar

 

Izložba Korak po korak je segment opširnije postavke Naše nove komšije izvedene  u saradnji kolektiva Belgrade Raw (Srbija) i organizacije Blockfrei (Austrija), a u ovom obliku bila je završnica petodnevnog programa Mapa kao medij u organizaciji Tačka komunikacije. Kroz intenzivne višednevne radionice u obe zemlje korišćena je dokumentarna fotografija u kontekstu bavljenja jednom od najrelevantnijih političko-društvenih tema današnjice – temom izbeglica – kako bi podstakla veću vidljivost i podizanje svesti o njihovom postojanju u našim sredinama, kultura iz kojih dolaze i nose sa sobom, kao i svakodnevnim problemima sa kojima se suočavaju.

 

Belgrade Raw je kolektiv koji istražuje društvene i urbane aspekte života u gradu, insistira na ličnom doživljaju i prenošenju putem medija fotografije. Na njihovim fotografijama su ljudi, događaji i mesta koji po njihovom ubeđenju predstavljaju pravi izgled jednog grada.

 

Blockfrei ima misiju da realizacijom i koprodukcijom inovativnih programa doprinese promociji multikulturalizma u savremenom kontekstu i istakne prednosti koje različitost ima za društvo. Osmišljena je kao platforma za inovativne kulturne prakse sa ciljem da podrži saradnju između kulturnih grupa iz Austrije i zemalja jugoistočne Evrope.

 

Tačka komunikacije okuplja ljude različitih profesija i interesovanja uključene u procese nove prezentacije grada i kulturnog nasleđa. Delovanjem u oblastima kulture, novih medija i turizma istražuju nove pristupe proučavanja, beleženja  i predstavljanja društvene istorije, arhitekture, javnih politika i delovanja pojedinaca ili grupa važnih za urbanistički ili socijalni razvoj grada.