Kreativna radionica za decu

14 – 27. jun

 

Kreativna radionica za decu je nastala u decembru 2011. godine pri Osnovnoj školi Kralj Petar Karađorđević II, a kasnije nastavlja sa radom u DKC Majdan. KRZD vode Mina Piščević, diplomirani grafički dizajner, i Marija Knežević, umetnica. KRZD uvodi polaznike, školskog i predškolskog uzrasta, u pojmove kulture i socijalizacije kroz zajednički rad i upoznavanje umetnosti i oblika umetničkog stvaranja. Umetnost se na ovom mestu shvata kao platforma za istraživanje kulture i sticanje društvenih sposobnosti. Polaznici se upoznaju sa različitim materijalima i oblicima likovnog i umetničkog stvaralaštva.

 

 

Učesnici  KRZD-a su: Isidora Marković, Jelena Slović, Mina Cvijetinović, Ivana Cvijetinović, Tijana Raković, Mihailo Raković,  Mila Janković, Siniša Janković, Iva Bešević, Stefan Perović, Kristijan Perović, Maša Nedović, Marija Đurđević, Elena Đurđević, Vanja Minić, Teodora Bogdanović, Mina Jekić, Jana Jekić, Ana Blagojević,  Andrej Mitrović, Nikola Lazarević, Nina Simeunović, Jovan Savić, Ana Savić, Nina Jovanović, Zoja Jovanović, Sofija Paković, Irma Paković, Mina Lazarević, Marta Grujić, Lena Ećimović, Iva Pejović, Viktorija Pejović, Strahinja Peljević, Vasilisa Baletić, Katarina Popadić, Nikola Popadić, Petra Milovanović,  Milena Rakita, Milica Popović, Aleksa Urošević, Maša Vujić, Nevena Stanišić, Milena Filipović, Maša Eraković, Luka Eraković, Andreja Ristić, Luka Vukosavljević, Ognjen Vukosavljević, Katarina Friščić, Zoja Ilić, Anja Lakočević, Emir Imamović, Dušan Đurić, Mate Belejsza, Ognjen Dživdžanović i Ksenija Đurić.