Otvaranje grupne izložbe „Postprotest”

Tamara Spalajković

November 2023

24 novembar – 14. decembar 2023.

Dragi naši, 24.11.2023. u 8PM otvaramo grupnu izložbu „Postprotest”

Izložba „Postprotest” se bavi kritičkim promišljanjem savremenih deformacija javnog prostora, okuplja radove čeških i srpskih umetnica i umetnika, koji se dotiču problematike života u urbanim sredinama.

U tržišno orijentisanim sredinama uočljiva je sve veća deregulacija urbanog prostora, a pritisak na korišćenje komercijalnog potencijala zemljišta vodi ka privatizaciji javnih površina. Fenomen ekspropijacije ili prodaje javnog zemljišta u privatne svrhe suštinski menjaju strukturu i oblik naših gradova. Iz perspektive građana je evidentno da komercijalizacija javnog prostora gradi materijalne i metaforičke „zidove”. Ovi zidovi razgraničavaju gde pripadamo, određuju čemu imame pristup, šta možemo da priuštimo, ograničavaju prostor u kome možemo da učestvujemo u zajedničkom delovanju u javnom prostoru. Ovakva ograničenja su u suštoj suprotnosti sa potrebama umetničke scene, čija prekarizacija je usko povezana sa ekonomskom i prostornom politikom grada. Na drugu stranu, upravo umetnička i kulturna scena se javljaju kao istaknuti akteri u odbrani prava na grad. Na primer, Ulična galerija je jedinstven prostor koji se nalazi na granici izložbenog i javnog i kao takva predstavlja simbol nezavisnog korišćenja javnog prostora u centru grada.

Izložba služi kao platforma za dijalog čeških i srpskih umetnica i umetnika, u koji se uključuju i građanske inicijative. Učesnici potiču iz sredina čiji se oblici radikalno menjaju tokom poslednjih decenija – od velikih urbanističkih projekata socijalizma, prema investitorskom urbanizmu današnjice. Polazna pozicija koja povezuje radove se nalazi „posle” ili „između” protesta koji prestaje da bude pojedinačan dogadjaj i postaje dugoročno stanje, koje u okviru ovog projekta definišemo terminom „postprotest”. Zastupljene autorke, autori i građanske inicijative imenuju probleme, grade otpornost, razvijaju nove ideje i perspektive, obrađuju osećanja koja su uzrokovana ovim promenama ali i direktno učestvuju u borbi za pravo na grad. Radovi na izložbi se bave sagledavanjem mogućnosti, kompetencija i potencijala u borbi za pravo na javni prostor, uključujući kritičke i spekulativne refleksije.

Na koji način se priroda političke reprezentacije materijalizuje u javnosti? Koliko je fizički oblik javnog prostora blisko povezan sa našim mentalnim stanjem i dobrobitom? Na koji način se ograničenja slobodnog kretanja propisuju našim fizičkim telima? Da li je vitrina u centru grada javni prostor? Da li su javni prostori naše zajedničko „predsoblje” ili se postepeno uzurpiraju iz naših ruku? Šta učiniti kada se ovaj proces odvija pred našim očima usred bela dana?

Autori:

Lila Jezdović (2001, Beograd) je na završnoj godini osnovnih studija odseka Novi mediji na Fakultetu Likovnih umetnosti u Beogradu. U svom radu koristi nekoliko medija kao što su video, zvuk, tekst, print i net art u vidu instalacija, sa posebnim akcentom na načine na koje umetnost može da se koristiti za preispitivanje dominantnih društvenih struktura. Njeno polje istraživanja se bazira na interakciji između fizičke i virtuelne stvarnosti u odnosu sa pojedincem.

Nebojša Yamasaki Vukelić živi i radi u Beogradu, gde je 2021. godine završio master studije slikarstva na Fakultetu likovnih umetnosti. Svoj rad uglavnom bazira na mediju crteža, koji tretira kao alat za pričanje priča. U njegovom radu ideja kraja sveta se pojavljuje kao pozornica za preispitivanje društvenih i ličnih realnosti, kao i spekulaciju o novim. Izlagao je na grupnim i samostalnim izložbama („Unutra sve biće meko i nežno“, „X Vitamin“; „Hodaj u sporoj budućnosti“, Galerija Doma Omladine Beograda).

Sofie Gjuričová & Jasmína Lustigová su se upoznale tokom studija na klasi Arhitektura 2 na Akademiji umetnosti, arhitekture i dizajna u Pragu. Povezuje ih ambivalentni odnos prema tradicionalnim formama arhitekture, koju koriste kao sredstvo diskursa, koristeći se različitim medijima i temama u svom radu. Jasmina koristi arhitektonsko razmišljanje kao osnovu svog kreativnog procesa. Otkrivajući semiotičke sisteme iza svakodnevnih predmeta, stvara fiktivne dokumentarne filmove, emotivne anomalije u mediju crteža i pranje zuba. Sofie stvara i piše na granici teorije arhitekture i video umetnosti. Traži načine da povrati moć izgrađenom okruženju i veruje u neophodnost utopijskog mišljenja u arhitekturi.

Oskar Helcel je audiovizualni umetnik, fotograf i performer. Diplomirao je na Odseku Fotografije na FAMU u Pragu. Izlagao je na samostalnim i grupnim izložbama (Other Visions PAF, Galerija XY; Glajcha, Josef Sudek Studio;). Koosnivač je i aktivni član pozorišne grupe „Akolektiv Helmut“.

Inicijativa podstanara i podstanarki (INN) je članska organizacija koja daje glas stanarima i pomaže u odbrani od nepravde. Organizuje javne sastanke, tokom kojih se rešavaju sukobi između stanara i stanodavaca. Teži društvenim promenama koje će doneti dostojanstveno stanovanje onima koji ne mogu da priušte vlasništvo nekretnina.

Mája Františka Šrámek voli da crta čovečuljke sa kućicama na glavi, brine je nedostižnost prijemnog stanovanja bez stresa i straha.

Jiří Gruber je umetnik i povremeni kustos, trenutno studira na Akademiji umetnosti u Pragu, u klasi Intermedije 3. Član je tima galerije savremene umetnosti PLATO u Ostravi. U svom (post)konceptualno orijentisanom radu, se fokusira na istraživanje institucionalne prirode umetničke produkcije, ispitivanje odnosa tehnologija i društva u kontekstu struktura moći.

Tamara Spalajković (1996, Beograd) studira doktorske studije na Fakultetu likovnih umetnosti u Brnu gde istražuje ulogu medija videa kao alata društvenih promena. Povremeno organizuje radionice, učestvovala je u radu na programskoj koncepciji festivala PAF Olomouc (2022), članica je kolektiva „favu label“ i jedna je od osnivača časopisa Bublina, u čijoj redakciji je bila do 2021 godine. Zajedno sa Danielom Rajmonem ima bend „Keiko Sei“.

 

Program otvaranja
17h u baru Guvernanta
17h Prezentacija aktivnosti organizacije Inicijativa podstanara i podstanarki (Tenants’ initiative / INN – Inicijativa najemniků a najemnic )
Inicijativa podstanara i podstanarki (INN) je članska organizacija koja daje glas stanarima i pomaže u odbrani prava na dostojno stanovanje. Kroz svoj rad informiše o pravima stanara, pruža stručnu podršku prilikom organizovanja gradjana, organizuje javne sastanke, tokom kojih se rešavaju sukobi izmedju stanara i stanodavaca. Teži društvenim promenama koje će doneti dostojanstveno stanovanje onima koji ne mogu da priušte vlasništvo nekretnina. Inicijativu će predstaviti Mája Františka Šrámek, jedna od članica.
18h Prezentacija Kriznog štaba za urbanističko planiranje kolektiva Ministarstva prostora
Kolektiv Ministarstvo prostora kroz svoj servis Krizni štab za urbanističko planiranje godinama unazad ostvaruje saradnju sa samoorganizovanim lokalnim grupama građana iz mnogih gradova i mesta po Srbiji, koje se ili protive nepoželjnim intervencijama u prostoru ili nastoje da učestvuju u oblikovanju njihovih komšiluka. U ovom izglanju, članice kolektiva, Olga i Božena, predstaviće zainteresovanima šta je Krizni štab za urbanističko planiranje, kako funkcioniše i na koje sve načine pružaju podršku grupama građana. Poseban osvrt napraviće na alate koje je Ministarstvo prostora proizvelo sa ciljem što šire podrške svim grupama, pojedinkama i pojedincima koji se suočavaju sa štetnim projektima i planovima. Naposletku, predstaviće neke od ostvarenih rezultata, ali i neka specifična iskustva i primere ovih saradnji i borbi za pravedniji komšiluk, ulicu, blok, opštinu i grad, i otvoriti prostor za diskusiju.
Olga Andrić je diplomirala na Arhitektonskom fakultetu, na kom je kasnije stekla i zvanje mastera. Interesuju je teme društvene i prostorne jednakosti, učešća građana u procesu planiranja i razvoja grada, kao i upravljanja javnim dobrima. U kolektivu Ministarstvo prostora bavi se pitanjima iz oblasti urbanizma, radom sa građanskim inicijativama i promišljanjem participativnih mehanizama u procesu izrade urbanističkih planova.
Božena Stojić je urbanistkinja i diplomirala je na master smeru Integralni urbanizam na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Po završetku studija angažovana je kao saradnica u nastavi na istom master programu, na kursevima “Arhitekte, urbanisti i građanske inicijative za održivi razvoj” i “Master teza i projekat”. U okviru te saradnje učestvovala je u pokretanju i koordinaciji inicijativa za razvoj ruralnih predela na Staroj planini čiji su nosici lokalne zajednice staroplaninskih sela, pod okriljem inicijative “Stara kao nova”. Tokom kratkog perioda nakon studija, bila je angažovana i u nekoliko jedinica lokalne samouprave na poziciji urbaniste. Kao članica platforme http://xn--zajedniko-rfb.org/ bavila se temom urbanih zajedničkih dobara. Poslednje četiri godine radi u kolektivu Ministarstvo prostora kao koordinatorka projekata i programska menadžerka. Kroz svoj rad bavi se pitanjima uloge i profila urbaniste u neoliberalnim društveno-ekonomskim procesima razvoja gradova, promišljanjem različitih modela sistema planiranja i lokalnih samouprava, unapređenjem učešća javnosti u planiranju, kao i razvijanjem novih participativnih mehanizama u procesu planiranja grada.
18:45 Projekcija video rada Glajcha umetnika Oskara Helcela i video rada Arkada umetnica Sofie Gjuričove i Jasmine Lustigove
Fotografije: Lila Jezdović