PASAŽ U SALONU i druga mesta susreta umetnosti i života / Pleme F20, Bitlsti i Matrijaršija

Sofija Pašalić

June 2024

26 jun – 12. jul 2024.

Da li bi ova izložba mogla da se zove i “Salon u pasažu”? Mogla bi. Deo je izložbe čiji je prvi deo realizovan u Salonu Oto Bihalji-Merin, gde su nastali i svi materijali koji su ovde izloženi. Rezultat su grafičkih eksperimenata sa samoorganizovanim grupama marginalnih umetnika “Pleme F20” i “Bitlsti”.
“Pasaž u salonu” implicira nemoguće, nevidljive kanale kojima se prostori života i umetnosti ukrštaju, a osim toga, ukazuje na istraživanje adekvatnih ili mogućih prostora za izlaganje marginalne umetnosti koja nastaje bez izlagačke svrhe.
Izložba je realizovana kao deo završne konferencije ARTIS projekta u organizaciji Fakulteta dramskih umetnosti iz Beograda, ali i kao deo saradnje između Muzeja naivne i marginalne umetnosti i Ulične galerije iz Beograda.
Autorski tim čine Milica Ivić, Johanna Marcadé-Mot, Sofija Pašalić i kolektivi Pleme F20 i Bitlsti.