Post Holland Period

Vojislav Pavlović

July 2017

7. jul – 11. avgust

 

Namera ove izložbe je da otvori nove poglede na umetnost grafita. Uvođenjem prave, sirove , ulične umetnosti u specifičan galerijski prostor i prenošenjem ideje na platno, koje zamenjuje ulice, železnice i nezakonite radnje, ona ne gubi na svežini stila, a poruka koju šalje trebalo bi da bude jasna i upečatljiva.

 

 

Vojislav Pavlović rođen je u Beogradu 1986. godine. Pohađao je Arhitektonsku školu nakon koje upisuje studije Ekologije, ali ga sklonost ka slikanju odvodi u pravcu umetnosti gde pokušava da ostvari sebe. Stasao je u Beogradu, ali ga je želja za urbanim, za njega neistraženim metropolama Evrope još kao veoma mladog povela na putovanje. Nikada, pa ni danas ga  nije napustila dečačka radoznalost, da spoznaje čoveka na gradskom asfaltu koji živi u frustraciji i konfuziji modernog vremena. Dileme tog mladog čoveka je prenosio na svoja platna. Evropske metropole kao njegaova inspiracija, ostavljale su dubok trag u njegovim slikama sa jasnom porukom da su vizije mladih bezvremene. Sva ta putovanja oslikavaju kako platna, tako i slike u njegovoj mašti dajući im poseban pečat. Nizale su se metropole kao što su Pariz, Varšava, Berlin, ali ponajvise od svih za njega ima poseban značaj boravak u Roterdamu, gde je njegova vizija života i umetnika eksplodirala u slikama. To holandsko iskustvo ga je osnažilo kao umetnika, stasao je u neobičnog mladog vizionara, svekolikih boja, karaktera i poruka.