Post mortem

Jelena Micić

February 2014

7 – 27. februar

 

U rodnom gradu umetnice, ljudi imaju običaj da lepe umrlice svuda – po oglasnim tablama, na drveću, kapijama, svuda. Takođe, skoro svaka kuća ima pored ulaznih vrata, sa spoljne strane, ili čak ispod broja kuće uramljenu najmanje jednu umrlicu. Mnoge umrlice na tim mestima stoje već par godina i drastično su izmenjene vremenskim prilikama. Jelena fotografiše vizualno karakteristične portrete gde su lica dovedena do neprepoznatljivosti i sklapa ih u foto-instalaciju sa velikim brojem fotografija, kako bi pokazala masovnost ove pojave, ali i stepen smrtnosti u svom gradu.

 

 

Jelena Micić rođena je 1986. godine u Knjaževcu. Diplomirani je filolog skandinavskih jezika i filozof-master estetike i filozofije umetnosti Odseka za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Bila je stipendista Švedskog Instituta, kao i stipendista Fonda za mlade talente Republike Srbije. Osnivač je neformalne grupe UMETNIK* i Centra za kulturu i umetnost K019. Učestvovala je na nekoliko međunarodnih izložbi i radionica. Trenutno je student Akademije likovnih umetnosti u Beču na odseku za figurativno slikarstvo.