Restitucija kulturnog nasleđa

5 – 12. maj

 

Denićeva restitucija je neumoljiva, ali pravedna. Jasan je njegov pravoverni napor da se vrati šta kome pripada. Da se ponovo vidi šta je čije. Šta je naše. Da se vrati Čavke poselu, Draganica sebi, a Zvonko Bori. Čvrste strukture i formacije Denićevih kompozicija, svedoče o snazi potrebe za raščišćavanjem kulturnih dilema. Poštujući zakonsko i božansko pravo za nesmetanim uživanjem kulturne svojine, Denić nudi, daje i rasipa svoje uvide ko zna kako stečene. Ne znate zašto, ali mu verujete. Dakle, mora biti da je u pravu.

 

 

Restitucija kulturnog nasleđa jasan je nastavak i vrhunac dosadašnjeg Denićevog opusa. Prethodilo joj je dugotrajno praktikovanje nasumičnih, iako vrlo preciznih paradoksalnih spojeva likova i pojava iz političkog, kulturnog, estradnog i fiktivnog života. Do ovakvih spojeva na slikama, crtežima i u Denićevim danima, dolazio je intuitivno, svakodnevno, tačno, ali brzo. I davao svakodnevni komentar i putokaz za snalaženje u devastiranom prostoru kulture. Restitucijom se nude neki konačni odgovori, viši uvidi, celovito saznanje kojem je samo potrebno poverovati bez ironije i zadrške.

 


Strpljivo pripremana mesecima u ateljeima AKC Matrijaršija, Restitucija je jasan neprikosnoven dokaz da nema trenutno autora više posvećenog javnom dobru na ovoj urbanoj teritoriji. Jer lako ćemo sa hektarima, vilama i fabrikama, lako ćemo sa porodičnim blagom. Dajte da rešimo prvo kulturni prostor.

 

Konačno obeštećenje i nadoknadu za oduzeta dobra, kao i nadu u budućnost, nesebično će nam svojim nastupom pružiti Mega Denke, Super Banko i Maestro Denić. Uteha je u izvedbi. Predajmo joj se.