Rezanci u Prolazu

Ana Momčilović

March 2016

11 – 31. mart

 

“Serija crteža Rezanci, često se pojavljuje u različitim oblicima, sa adekvatnim prefiksima, koji dočaravaju trenutnu poziciju ciklusa. On se stalno menja, preoblikuje i vaja, u skladu sa okolnostima. Trenutak nazvan je Rezanci u Prolazu, jer se tu i nalaze, kao nešto za poneti, za usput, za instant pregled i inspiraciju svakom konzumentu. Ova serija nastala je u proteklom periodu, tokom nekoliko putovanja po Srbiji. Jasno se vidi razlika u tematici, ali i oblikovno, u zavisnosti od mesta gde sam boravila, i šta je zaokupiralo moju pažnju. Neka putovanja su ovekovečena narativnim crtežom dokumentarnog karaktera, dok su drugi, pokušaj da se elementarno uhvati tračak duha koji je u određenom momentu dopuzao do mene. Nekolicina crteža je nastala u Beogradu tokom jednog manje poetičnog perioda, što se jasno ogleda u oblicima i bićima koja su izgmizala iz moje glave. Sve to provučeno kroz filtere mojih osećanja, i mog pogleda na svet. Iako na prvi pogled deluju veselo, s obzirom na kolorit koji koristim, pastelne boje, vrlo jestive i meke, poput bonbona sa vašara, može se osetiti kako je sve nabijeno nekim neizdrživim nemirom. Naime, moj likovni izraz predstavlja svojevrsnu borbu sa svetom koji nas okružuje, ispričana kroz svakodnevne događaje, i inspirišuće momente koje ceo život pokušavam da uhvatim, poput zjala.”

 

Ana Momčilović

 

Ana Momčilović, rođena je 1986. godine u Beogradu. Posle završene Dizajnerske škole, opredeljuje se za Arhitektonski fakultet, koji uspešno završava 2010. godine. Uporedo sa angažovanjem na polju arhitekture, 2013. godine, sa par prijatelja osniva udruženje građana Ekološka disciplina, koje deluje na polju ekologije i zaštite životne sredine. Kao rukovodilac kreativnog tima, bavi se osmišljavanjem i izradom vizuelne identifikacije ciljeva i delovanja udruženja, rukovođenjem kreativnim radionicama, kao i držanjem predavanja na temu ekologije, održivog razvoja i umetnosti. Kroz rad u Udruženju imala je priliku da se susretne i uspešno sarađjuje sa drugim organizacijama iz oblasti ekologije, socijalnog angažovanja, obrazovanja, kulture i umetnosti. Mlada arhitektica ipak nije zaboravila svoju prvu ljubav, te je tokom proteklih godina bila vrlo aktivna na mnogim međunarodnim likovnim konkursima, gde je prošla vrlo zapaženo. Autorka je više samostalnih izložbi. Omiljeni medij joj je crtež, kroz koji lako kanališe svoje  kreativne ideje. Član je, i ujedno jedan od osnivača neformalne umetničke grupe Dispanzer. Ana Momčilović danas živi, radi i stvara u Beogradu.