Short Cuts

Andrea Palašti

September 2012

8 – 19. septembar

 

Serija Short Cuts deo je projekta Fotodokumenti 2, koji je nastao u saradnji Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, galerije Remont i Ulične galerije. Projekat predstavlja jedan mogući uvid u zbivanja na ovdašnjoj, inače vibrantnoj fotografskoj sceni, njene aktere, njihovu produkciju i odgovore na neka aktuelna kretanja u domenu savremene fotografije. Raznovrsnost prezentovanih pristupa i poetika, okvir je za prepoznavanje šireg poimanja fotografije danas i vitalnosti koju poseduje. Dokumentarnost u njihovom slučaju ostaje još jedno polje u kojem se vrlo otvoreno problematizuju i preispituju i sam medij dokumentarne fotografije i moć fotografske slike, njene implikacije, značaj i uticaj u predominantno vizuelnom okruženju. Ono što bi se moglo izdvojiti kao posebna odlika recentnih globalnih dešavanja i pojava na savremenoj fotografskoj sceni jeste intezivnije korišćenje i promišljanje medija i konvencija dokumentarne fotografije kroz koje umetnici na najneposredniji način analiziraju i komentarišu sve aspekte složenih procesa na socio-političkom i ekonomskom planu, sa kojima je fotografija, pre svega, uvek i neizbežno bila u bliskoj relaciji. Kustosi: Slađana Petrović Varagić, Una Popović i Miroslav Karić.

 

 

Andrea Palašti, vizuelna umetnica, rođena  je 1984. u Novom Sadu. Osnovne i master studije završila je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu na odseku Fotografija. Od 2006. godine izlaže i sarađuje sa umetnicima, umetničkim kolektivima i inicijativama. Do sada je svoje radove predstavila na više samostalnih i grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Od 2009. godine pohađa Interdisciplinarne doktorske studije Univerziteta umetnosti u Beogradu, na odseku za Teoriju umetnosti i medija. Stipendista je Ministarstva nauke za mlade doktorante. Bavi se teorijom fotografije i kulture.