SLATKA KONCEPTUALNA UMETNICA NUDI REŠENJE

26. oktobar – 16. novembar

 

Nakon izgradnje zavidne internacionalne karijere i inauguracije u novorođenu austrijsku umetnicu Süße Konzeptkünstlerin, Slatka Konceptualna Umetnica u svojoj novoj fazi preuzima lidersku poziciju glorifikacijom sopstvenog lika i dela.

 

 

Više nego ikada ranije, Slatka Konceptualna Umetnica prikazuje se kao ultimativna heroina nezavisne umetničke scene koja nudi viziju ujedinjenja i jednakosti, sa težnjom ka ostvarenju utopističkog sna o umetnosti za sve.

 

 

Slatka Konceptualna Umetnica / Süße Konzeptkünstlerin je virtuelni umetnički identitet koji nastaje 2013. godine kao hibridna konstrukcija prezentovana performativnim iskazom u formi teksta. Ona funkcioniše kao otvorena dijaloška i problemska platforma, gradeći svoje karatkeristike u interakciji sa posmatračima/cama, konzumentima/kinjama i (sa)učesnicima/ama. Tokom proteklih pet godina (2013-2018), Slatka Konceptualna Umetnica realizuje svoje delovanje kroz sedam faza, koje se međusobno nadovezuju, a svaka od njih započinje novim javnim pozivom na tumačenje i interakciju: (1) Slatka Konceptualna Umetnica traži posao, (2) Slatka Konceptualna Umetnica traži umetničke radove, (3) Slatka Konceptualna Umetnica traži podršku, (4) Slatka Konceptualna Umetnica traži razumevanje (5) Werde Süße Konzeptkünstlerin / Süße Konzeptkünstlerin sucht Videos (6) Werde Süße Konzeptkünstlerin / Süße Konzeptkünstlerin sucht Unterstützung (7) Sweet Conceptual Artist looking for text (SCA website) (8) Slatka Konceptualna Umetnica nudi rešenje.

 

slatkaumetnica@gmail.com

http://sweetconceptualartist.com/