Zapisi

Mina Piščević

July 2014

25. jul – 14. avgust

Zapisi su izbor fotografija na kojima se pojavljuju zapažanja ambijenata i situacija sa kojima se autorka susrela tokom svojih putovanja u poslednjih nekoliko godina. To su brze spontane reakcije na trenutke u kojima se pred posmatračem otvaraju i promiču prizori koji pobuđuju maštu i trajne refleksije uma u odnosu na ono što oko u trenutku vidi. Upravo je taj živi unutrašnji utisak, ono što trajno ostaje i što se u konačnoj obradi fotografije pokazuje kroz naknadne intervencije na zrnastoj osnovi, kao na dalekom odjeku nekada opažene stvarnosti.

Miodrag Ninić

 

 

 

Mina Piščević rođena je u Beogradu 1987. godine. Studirala je fotografiju i grafički dizajn na Fakultetu primenjenih umetnosti Univerziteta u Beogradu, gde je diplomirala 2010. godine. Bаvi se fotogrаfijom, grafičkim dizajnom, video rаdovimа, konceptuаlnom umetnosti. Od 2011. godine vodi Kreativnu radionicu za decu u DKC Majdan. Izlagala ja na više grupnih i samostalnih izložbi. Član je ULUPUDS-a od 2014. godine.