ULIČNA GALERIJA KONKURS 2024. / STREET GALLERY OPEN CALL 2024

January 2024

Ulična galerija u Beogradu objavljuje konkurs za izlagačku sezonu za 2024. godinu. Svi zainteresovani umetnici, kustosi, udruženja i organizacije mogu poslati svoje predloge projekata na ulicnagalerija@gmail.com do 15. februara 2024. U obzir dolaze i predlozi za samostalne i grupne izložbe, kao i kustoske projekte bez ograničenja u vidu medija. Takođe, prihvatamo predloge za prateće programe ili nezavisne događaje kao što su radionice, nastupi, festivali, prostorne instalacije, koje se mogu održavati i za vreme trajanja izložbi.Predloge za projekte i prateće programe slati u formi PDF-a u sledećem obliku:
– Kratka biografija ili CV (do 300 reči)
– Informacije o projektu (ime rada, autor / grupa autora, godina nastanka, kratak opis rada; do 300 reči)
– Vizuelni materijal
– Tehnička lista neophodna za realizaciju projekta

* Dimenzije izlagačkih panoa: 160x130x6cm (ukupno ih ima 9)*
Molimo vas da vaš mejl kojim aplicirate ograničite na 10MB.

Vodeći se umetničkim kvalitetom, jasnoćom i aktuelnošću predloga, tehničkom izvodljivošću i komunikativnošću sa publikom, o izabranim projektima i realizaciji će i ove godine odlučivati urednički tim Novo doba / Matrijaršija.Konačni raspored i broj izložbi/projekata koji će biti predstavljeni u Uličnoj galeriji 2024. godine, biće objavljen po završetku konkursa.

***ENG:

Street Gallery in Belgrade is announcing its open call for the exhibition season for the year 2024. All interested artists, curators, associations and organizations can send their project proposals to ulicnagalerija@gmail.com no later than February 15, 2024. We are accepting project proposals for individual and group exhibitions as well as curated projects with no limitations in regards to the media. We will also be accepting proposals for parallel programs or independent events such as workshops, performances, festivals, site-specific installations that can accompany the exhibitions. Please send your proposals with the following material in PDF form:
– Short biography or CV (max. 300 words)
– Information about the project (project title, author / group of authors, year of production, short description of the work; max. 300 words)
– Visual material
– Detailed list of required technical equipment

* Dimensions of exhibition panels: 160x130x6cm (number of the panels – 9)* Please limit the mail to 10MB

The Novo doba / Matrijaršija team will select and realize the projects that will be presented at the Street Gallery during 2024, and it will again be led by artistic quality, clarity of the proposal, relevance of subject matter, technical feasibility and the degree of communication with the audience. The final schedule and number of exhibitions / projects for 2024 will be announced after the completion of the open call.

ULIČNA GALERIJA KONKURS 2023. / STREET GALLERY OPEN CALL 2023

ULIČNA GALERIJA KONKURS 2023.
Ulična galerija u Beogradu objavljuje konkurs za izlagačku sezonu za 2023. godinu. Svi zainteresovani umetnici, kustosi, udruženja i organizacije mogu poslati svoje predloge projekata na ulicnagalerija@gmail.com do 20. decembra 2022. U obzir dolaze i predlozi za samostalne i grupne izložbe, kao i kustoske projekte bez ograničenja u vidu medija. Takođe, prihvatamo predloge za prateće programe ili nezavisne događaje kao što su radionice, nastupi, festivali, prostorne instalacije, koje se mogu održavati i za vreme trajanja izložbi.
Predloge za projekte i prateće programe slati u formi PDF-a u sledećem obliku:
– Kratka biografija ili CV (do 300 reči)
– Informacije o projektu (ime rada, autor / grupa autora, godina nastanka, kratak opis rada; do 300 reči)
– Vizuelni materijal
– Tehnička lista neophodna za realizaciju projekta
* Dimenzije izlagačkih panoa: 160x130x6cm (ukupno ih ima 9)
* Molimo vas da vaš mejl kojim aplicirate ograničite na 20MB
Vodeći se umetničkim kvalitetom, jasnoćom i aktuelnošću predloga, tehničkom izvodljivošću i komunikativnošću sa publikom, o izabranim projektima i realizaciji će i ove godine odlučivati urednički tim Novo doba / Matrijaršija.
Konačni raspored i broj izložbi/projekata koji će biti predstavljeni u Uličnoj galeriji 2023. godine, biće objavljen po završetku konkursa.

STREET GALLERY OPEN CALL 2023
Street Gallery in Belgrade is announcing its open call for the exhibition season for the year 2023. All interested artists, curators, associations and organizations can send their project proposals to ulicnagalerija@gmail.com no later than December 20, 2022. We are accepting project proposals for individual and group exhibitions as well as curated projects with no limitations in regards to the media. We will also be accepting proposals for parallel programs orvindependent events such as workshops, performances, festivals, site-specific installations that can accompany the exhibitions.
Please send your proposals with the following material in PDF form:
– Short biography or CV (max. 300 words)
– Information about the project (project title, author / group of authors, year of production, short description of the work; max. 300 words)
– Visual material
– Detailed list of required technical equipment
* Dimensions of exhibition panels: 160x130x6cm (number of the panels – 9)
* Please limit the mail to 20MB
The Novo Doba / Matrijaršija team will select and realize the projects that will be presented at the Street Gallery during 2023, and it will again be led by artistic quality, clarity of the proposal, relevance of subject matter, technical feasibility and the degree of communication with the audience.
The final schedule and number of exhibitions / projects for 2023 will be announced after the completion of the open call.

November 2022

* SEZONA 2024. POČINJE! * /// * THE SEASON 2024 BEGINS! *

March 2024

Zahvaljujemo svima koji su konkurisali za izlaganje u Uličnoj galeriji u 2024. godini. U toku konkursa koji je trajao od 25. januara do 15. febuara 2024. pristigao je veliki broj kvalitetnih projekata. Žiri galerije pregledao je sve aplikacije, sa posebnim osvrtom na nove autore i one koje do sada nisu imali priliku da izlažu u Uličnoj galeriji.
Program galerije će se u 2024. godini sastojati od tri programske celine: izložbe izabrane putem javnog konkursa o kojima je odlučivao stručni žiri galerije, festivali i godišnji događaji i izložbe izabrane i realizovane kroz institucionalna partnerstva.
Rezultati konkursa za izlaganje za 2024. u Uličnoj galeriji su sledeći:
1. Ksenija Vučićević
2. Gomila Najjače
3. Placenta Shake
4. Klara Rusan Klarxy
5. Nebojša Stojković
6. Sacha Cardoso
7. Ana Kun
8. Matic Flajs
9. Partizanska štampa
10. Konrad Trzeszczkowski
Festivalski programi koji će biti realizvovani u Uličnoj galeriji tokom 2024. su:
Festival nesvrstanog stripa „Novo doba“
Samit nesvrstanih / Summit of the non-aligned
Istitucionalna partnerstva tokom 2024. godine Ulična galerija će ostvariti sa:
Kulturnim centrom Jagodina (Animator fest)
Muzejem naivne i marginalne umetnosti Jagodina
Muzejem Jugoslavije

Čestitamo svima! Ostali događaji po pozivu biće najavljivani tokom godine.
Vidimo se u Uličnoj galeriji!

ENG:
We would like to thank everyone who applied for an exhibition in the Street Gallery in 2024. During the open call, which lasted from January 25 to February 15, 2024, a large number of quality projects were submitted. The jury of the gallery reviewed all the applications, with a special focus on new authors and those who have not had the opportunity to exhibit in the Street Gallery.
In 2024, the gallery’s program will consist of three program units: exhibitions selected through a public open call decided by the gallery’s expert jury, festivals and annual events, and exhibitions selected and implemented through institutional partnerships.
The results of the open call for the 2024 exhibitions at the Street Gallery are as follows:
1. Ksenija Vučićević
2. Gomila Najjače
3. Placenta Shake
4. Klara Rusan Klarxy
5. Nebojsa Stojković
6. Sacha Cardoso
7. Anna Kun
8. Matic Flajs
9. Partisan print
10. Konrad Trzeszczkowski
The festival programs that will be realized in the Street Gallery during 2024 are:
Festival of the Non-aligned Comics, “Novo Doba”
Summit of the non-aligned
Institutional partnerships during 2024 will be achieved by Street Gallery with:
Cultural center of Jagodina (Animator fest)
The Museum of Naive and Marginal Art in Jagodina
Museum of Yugoslavia

Congratulations to everyone! Other events by invitation will be announced during the year.
See you in the Street Gallery!

* SEZONA 2023. POČINJE * /// * THE SEASON 2023 BEGINS! *

Zahvaljujemo svima koji su konkurisali za izlaganje u Uličnoj galeriji u 2023. godini. U toku konkursa koji je trajao od 20. novembra do 20. decembra pristigao je veliki broj kvalitetnih projekata. Žiri galerije pregledao je sve aplikacije, sa posebnim osvrtom na nove autore i one koje do sada nisu imali priliku da izlažu u Uličnoj galeriji.

Izbor predloženih projekata i finalni program reflektuju nekoliko bitnih kriterijuma kao što su aktuelnost i jasnoća predloga, komunikativnost, tehnička izvodljivost i odgovaranje na specifičan kontekst i ambijent galerije.

Program galerije se sastoji od izložbi predloženih na konkursu i izložbi po pozivu, izvan konkursa. Ostali događaji i programi biće najavljivani tokom godine.

Rezultati konkursa za izlaganje za 2023. u Uličnoj galeriji su sledeći:

. . .

We would like to thank all the applicants of the open call for 2023 Street Gallery exhibition program. Numerous excellent projects had been submitted during the open call, which lasted from November 20th to December 20th, and the best of them will be featured in this year’s program of the Street Gallery, which will also include several special exhibitions. The jury has reviewed all the applications, and special attention was given to new authors and those who previously didn’t have a chance to exhibit at the Street Gallery.

The selection of projects and the final program reflect several important criteria, such as relevance and clarity of the proposal, communication with the audience, technical feasibility and appropriateness of the specific context and ambiance of the Gallery.

This year’s program will feature exhibitions that include the chosen applications from the open call. Other events and exhibitions will be announced during the year.

The results of the open call for 2023 Street Gallery exhibition program:

 1. Turbomanipulator
 2. Andrej Julher
 3. Varikina
 4. Milica Ivić
 5. Paloma Luz Diaz
 6. Teodora Nešković
 7. Vuk Đurić
 8. Denis Ćupić 
 9. Miroslav Lazendić
 10. Samit nesvrstanih
 11. Novo doba
 12. Bruno Butorac
 13. Miloš Petrović
 14. Jiří Gruber & Tamara Spalajkovič
 15. Vlad Pisanjuk

Čestitamo svima! Ostali događaji po pozivu biće najavljivani tokom godine.

Vidimo se u Uličnoj galeriji!

Congradulations to all of you! Additional events by invite will be announced during the year.

See you at the Street Gallery!

* SEZONA 2022. POČINJE * /// * THE SEASON 2022 BEGINS! *

January 2022

Zahvaljujemo svima koji su konkurisali za izlaganje u Uličnoj galeriji u 2022. godini. U toku konkursa koji je trajao od 15. novembra do 15. decembra pristigao je veliki broj kvalitetnih projekata. Žiri galerije pregledao je sve aplikacije, sa posebnim osvrtom na nove autore i one koje do sada nisu imali priliku da izlažu u Uličnoj galeriji.

Izbor predloženih projekata i finalni program reflektuju nekoliko bitnih kriterijuma kao što su aktuelnost i jasnoća predloga, komunikativnost, tehnička izvodljivost i odgovaranje na specifičan kontekst i ambijent galerije.

Program galerije se sastoji od izložbi predloženih na konkursu i izložbi po pozivu, izvan konkursa, kao i onih koje nisu mogle da budu realizovane tokom protekle godine, iako su bile najavljene. Ostali događaji i programi biće najavljivani tokom godine.

Rezultati konkursa za izlaganje za 2022. u Uličnoj galeriji su sledeći:

. . .

We would like to thank all the applicants of the open call for 2022 Street Gallery exhibition program. Numerous excellent projects had been submitted during the open call, which lasted from November 15th to December 15th, and the best of them will be featured in this year’s program of the Street Gallery, which will also include several special exhibitions. The jury has reviewed all the applications, and special attention was given to new authors and those who previously didn’t have a chance to exhibit at the Street Gallery.

The selection of projects and the final program reflect several important criteria, such as relevance and clarity of the proposal, communication with the audience, technical feasibility and appropriateness of the specific context and ambiance of the Gallery.

This year’s program will feature exhibitions that include the chosen applications from the open call, several special exhibitions, as well as those from the previous open call postponed due to Covid. Other events and exhibitions will be announced during the year.

The results of the open call for 2022 Street Gallery exhibition program:

1. Vladimir Sekulić

2. Ana Aleksić

3. Nikola Garović

4. Stefan Ćirić

5. María Ordóñez & Nastasia Louveau

6. Nikola Jovanović

7. Grupa studenata FMK

8. Ana Tomić

9. Nataša Ljubisavljević

10. Samit nesvrstanih

11. Novo doba

12. Nina Mihaljinac

13. Sandra Ninić

14. Marijeta Vulić

15. Relja Pajić

Ostali događaji po pozivu biće najavljivani tokom godine.

Vidimo se u Uličnoj galeriji!

Additional events by invite will be announced during the year.

See you at the Street Gallery!

ULIČNA GALERIJA KONKURS 2022. / STREET GALLERY OPEN CALL 2022

 

Ulična galerija u Beogradu objavljuje konkurs za izlagačku sezonu za 2022. godinu. Svi zainteresovani umetnici, kustosi, udruženja i organizacije mogu poslati svoje predloge projekata na ulicnagalerija@gmail.com do 15. decembra 2021. U obzir dolaze i predlozi za samostalne i grupne izložbe, kao i kustoske projekte bez ograničenja u vidu medija. Takođe, prihvatamo predloge za prateće programe ili nezavisne događaje kao što su radionice, nastupi, festivali, prostorne instalacije, koje se mogu održavati i za vreme trajanja izložbi.
Predloge za projekte i prateće programe slati u formi PDF-a u sledećem obliku:
– Kratka biografija ili CV (do 300 reči)
– Informacije o projektu (ime rada, autor / grupa autora, godina nastanka, kratak opis rada; do 300 reči)
– Vizuelni materijal
– Tehnička lista neophodna za realizaciju projekta
* Molimo vas da vaš mejl kojim aplicirate ograničite na 20MB
Vodeći se umetničkim kvalitetom, jasnoćom i aktuelnošću predloga, tehničkom izvodljivošću i komunikativnošću sa publikom, o izabranim projektima i realizaciji će i ove godine odlučivati urednički tim Novo doba / Matrijaršija.
Konačni raspored i broj izložbi/projekata koji će biti predstavljeni u Uličnoj galeriji 2022. godine, biće objavljen po završetku konkursa.

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

Street Gallery in Belgrade is announcing its open call for the exhibition season for the year 2022. All interested artists, curators, associations and organizations can send their project proposals to ulicnagalerija@gmail.com no later than December 15, 2021. We are accepting project proposals for individual and group exhibitions as well as curated projects with no limitations in regards to the media. We will also be accepting proposals for parallel programs or independent events such as workshops, performances, festivals, site-specific installations that can accompany the exhibitions.
Please send your proposals with the following material in PDF form:
– Short biography or CV (max. 300 words)
– Information about the project (project title, author / group of authors, year of production, short description of the work; max. 300 words)
– Visual material
– Detailed list of required technical equipment
* Please limit the mail to 20MB
The Novo Doba / Matrijaršija team will select and realize the projects that will be presented at the Street Gallery during 2022, and it will again be led by artistic quality, clarity of the proposal, relevance of subject matter, technical feasibility and the degree of communication with the audience.
The final schedule and number of exhibitions / projects for 2022 will be announced after the completion of the open call.

November 2021

* SEZONA 2021. POČINJE! * /// * THE SEASON 2021 BEGINS! *

 • English version included

January 2021

Zahvaljujemo svima koji su konkurisali za izlaganje u Uličnoj galeriji u 2021. godini. U toku konkursa koji je trajao od 24. novembra do 25. decembra pristigao je veliki broj kvalitetnih projekata. Žiri galerije pregledao je sve aplikacije, sa posebnim osvrtom na nove autore i one koje do sada nisu imali priliku da izlažu u Uličnoj galeriji.

Izbor predloženih projekata i finalni program reflektuju nekoliko bitnih kriterijuma kao što su aktuelnost i jasnoća predloga, komunikativnost, tehnička izvodljivost i odgovaranje na specifičan kontekst i ambijent galerije.

Program galerije se sastoji od 19 izložbi predloženih na konkursu i izložbi po pozivu, izvan konkursa, kao i onih koje nisu mogle da budu realizovane tokom protekle godine, iako su bile najavljene. 

Program Ulične galerije za 2021. godinu je sledeći:


We would like to thank all the applicants of the open call for 2021 Street Gallery exhibition program. Numerous excellent projects had been submitted during the open call, which lasted from November 24th to December 25th, and the best of them will be featured in this year’s program of the Street Gallery, which will also include several special exhibitions. The jury has reviewed all the applications, and special attention was given to new authors and those who previously didn’t have a chance to exhibit at the Street Gallery.

The selection of projects and the final program reflect several important criteria, such as relevance and clarity of the proposal, communication with the audience, technical feasibility and appropriateness of the specific context and ambiance of the Gallery.

This year’s program will feature 19 exhibitions that include the chosen applications from the open call, several special exhibitions, as well as those from the previous open call postponed due to Covid.

The Street Gallery 2021 exhibition program will consist of the following exhibitions:


1. Katarina Stanojlović

2. Partizanska štampa

3. Benjamin Thollet

4. Aleksandra Mirimanov, udruženje Patrija

5. Radovan Popović

6. Jelena Milićević

7. Kolektiv Ilustress

8. Jela Mijić

9. Marta Gajić

10. Projekat H3O2

11. Samit nesvrstanih

12. Projekat Turbulator

13. Apolonija Lučić, Josipa Tadić, Rina Barbarić

14. Marko Risović

15. Miloš Milićević

16. Jovan Jović

17. Katie Woznicki

18. Ivan Ivanovski

19. Hajdana Kostić


Ostali događaji po pozivu biće najavljivani tokom godine.

Vidimo se u Uličnoj galeriji!


Additional events by invite will be announced during the year.

See you at the Street Gallery!

ULIČNA GALERIJA KONKURS 2021 / STREET GALLERY OPEN CALL 2021

 

 

 

ULIČNA GALERIJA KONKURS 2021.

Ulična galerija u Beogradu objavljuje konkurs za izlagačku sezonu za 2021. godinu. Svi zainteresovani umetnici, kustosi, udruženja i organizacije mogu poslati svoje predloge projekata na ulicnagalerija@gmail.com do 25. decembra 2020. U obzir dolaze i predlozi za samostalne i grupne izložbe, kao i kustoske projekte bez ograničenja u vidu medija. Takođe, prihvatamo predloge za prateće programe ili nezavisne događaje kao što su radionice, nastupi, festivali, prostorne instalacije, koje se mogu održavati i za vreme trajanja izložbi.

Predloge za projekte i prateće programe slati u formi pdf-a u sledećem obliku:
– Kratka biografija ili CV (do 300 reči)
– Informacije o projektu (ime rada, autor/grupa autora, godina nastanka, kratak opis rada; do 300 reči)
– Vizuelni materijal
– Tehnička lista neophodna za realizaciju projekta

Vodeći se umetničkim kvalitetom, jasnoćom i aktuelnošću predloga, tehničkom izvodljivošću i komunikativnošću sa publikom, o izabranim projektima i realizaciji će i ove godine odlučivati urednički tim Novo Doba/Matrijaršija.
Pošto se 2020. godina nekolegijalno ponašala, neke od planiranih izložbi nisu bile ostvarene, te je za njihovu realizaciju predviđena naredna sezona. Konačni raspored i broj izložbi/projekata koji će biti predstavljeni u Uličnoj galeriji 2021. godine, biće objavljen po završetku konkursa i nakon dogovora sa autorima pomenutih izložbi koji će imati prioritet.

 

_________

 

STREET GALLERY OPEN CALL 2021

Street Gallery in Belgrade is announcing its open call for the exhibition season for the year 2021. All interested artists, curators, associations and organizations can send their project proposals to ulicnagalerija@gmail.com no later than December 25, 2020. We are accepting project proposals for individual and group exhibitions as well as curated projects with no limitations in regards to the media. We will also be accepting proposals for parallel programs or independent events such as workshops, performances, festivals, site-specific installations that can accompany the exhibitions.

Please send your proposals with the following material in PDF form:
– Short biography or CV (max. 300 words)
– Information about the project (project title, author/group of authors, year of production, short description of the work; max. 300 words)
– Visual material
– Detailed list of required technical equipment

The Novo Doba/Matrijaršija team will select and realize the projects that will be presented at the Street Gallery during 2021, and it will again be led by artistic quality, clarity of the proposal, relevance of subject matter, technical feasibility and the degree of communication with the audience.
Considering the fact the year 2020 has not exactly been fair, some of the planned exhibitions were not realized, thus their realization will have to be moved for the next season. The final schedule and number of exhibitions/projects for 2021 will be announced after the completion of the open call and after arrangements are made with the authors of the above mentioned exhibitions, which will have bigger priority for obvious reasons.

 

Photo: Milena Janošević

November 2020

VIII ROĐENDAN ULIČNE GALERIJE

April 2020

Danas slavimo 8. rođendan! Preko 200 samostalnih i grupnih izložbi i pratećih programa, desetine umetničkih kolektiva, umetnica, umetnika, slučajnih prolaznika, brojna prijateljstva i nove ljubavi, sve to i još mnogo čega se desilo za osam godina u našem pasažu. Mnogo nam nedostajete, ali zato obećavamo da ćemo kad sve ovo prođe proslaviti i taj trenutak i ovaj rođendan na naspektakularniji način 🎉💪💜

*** SEZONA 2020. POČINJE! *** THE SEASON 2020 BEGINS ***

 • English version included

February 2020

Zahvaljujemo svima koji su konkurisali za izlaganje u Uličnoj galeriji u 2020. godini. U toku konkursa koji je trajao od 16. decembra do 17. januara pristigao je značajni niz kvalitetnih projekata. Žiri galerije pregledao je sve aplikacije, sa posebnim osvrtom na nove autore i one koje do sada nisu imali priliku da izlažu u Uličnoj galeriji.

Izbor predloženih projekata i finalni program reflektuju nekoliko bitnih kriterijuma kao što su aktuelnost i jasnoća predloga, komunikativnost, tehnička izvodljivost i odgovaranje na specifičan kontekst i ambijent galerije.

Program galerije koji se sastoji od 13 izložbi sastavljen je od izložbi predloženih na konkursu i izložbi po pozivu, izvan konkursa.

Program Ulične galerije za 2020. godinu je sledeći:

***

We would like to thank all the applicants of the open call for 2020 Street gallery exhibition program. Numerous excellent projects had been submitted during the open call, which lasted from December 16, 2019 to January 17, 2020, and the best of them will be featured in this year’s program of the Street Gallery, which will also include several special exhibitions. The jury has reviewed all the applications, and special attention was given to new authors and those who previously didn’t have a chance to exhibit at the Street Gallery.

The selection of projects and the final program reflect several important criteria, such as relevance and clarity of the proposal, communication with the audience, technical feasibility and appropriateness of the specific context and ambiance of the Gallery.

This year’s program will feature 13 exhibitions, that include the chosen applications from the open call, as well as several special exhibitions.

The Street gallery 2020 exhibition program will consist of the following exhibitions:

***

1. Goran Stojčetović & Madam Bvlgari
2. Art Brut studio VMA
3. Sofija Pašalić
4. Martin Lopez Lam
5. Ivan Ivanovski
6. Partizanska štampa
7. Superstructure
8. Goran Zmaić
9. Jelena Mirković
10. Samit nesvrstanih
11. Novo Doba
12. Slobodan Herceg
13. Vuk Palibrk

***

Additional events by invite will be announced during the year.

See you at the Street gallery!

ULIČNA GALERIJA KONKURS 2020. STREET GALLERY OPEN CALL 2020

 

Ulična galerija u Beogradu objavljuje konkurs za izlagačku sezonu za 2020. godinu. Svi zainteresovani umetnici, kustosi, udruženja i organizacije mogu poslati svoje predloge projekata na ulicnagalerija@gmail.com do 17. januara 2020. U obzir dolaze i predlozi za samostalne i grupne izložbe, i kustoske projekte bez ograničenja u vidu medija. Takođe, prihvatamo predloge za prateće programe ili nezavisne događaje kao što su radionice, svirke, festivali, prostorne instalacije koje se mogu održavati i za vreme trajanja izložbi:

 

Predloge za projekte i prateće programe slati u u formi pdf-a u sledećem obliku:
– Kratka biografija ili CV (do 300 reči)
– Informacije o projektu (ime rada, autor/grupa autora, godina nastanka, kratak opis rada; do 300 reči)
– Vizuelni materijal
– Tehnička lista neophodna za realizaciju projekta


Vodeći se umetničkim kvalitetom, jasnoćom i aktuelnošću predloga, tehničkom izvodljivošću i komunikativnošću sa publikom, o izabranim projektima i realizaciji će ove godine odlučivati urednički tim Novo Doba/Matrijaršija, koji će po završetku konkursa izabrati projekte koji će biti predstavljeni u Uličnoj galeriji tokom 2020. godine.


_________

 

Street Gallery in Belgrade is announcing open call for the exhibition season for year 2020. All interested artist, curators, associations and organisations can send their project proposals to ulicnagalerija@gmail.com until January 17th, 2020. We are accepting project proposals for individual and group exhibitions as well as curatorial projects with no limitations in regards to media. We are also open for parallel programs or independent events that can take place in the space such as workshops, music events, festivals, site-specific installations that can be carried out during the exhibitions.

 

Please send your proposals with the following material in pdf form:
– Short biography or CV (max. 300 words)
– Information about the project (project title, author/group of authors, year of production, short description of the work; max. 300 words)
– Visual material
– Detailed list of technical equipment necessary for setting up the work

 

Leading the set of criteria – artistic quality, clarity of the proposal, actuality of the topic, technical feasibility and degree of communication with the audience – Jury which consists of Novo Doba/Matrijaršija team, will select projects that will be presented in Street Gallery during year 2020.

Photo: Subsite

December 2019

VII ROĐENDAN ULIČNE GALERIJE

Izložba Luke Cvetkovića & muzički nastupi: Kene Beri i Skreč Majstor Ljuban

June 2019

31. maj

 

VII rodjendan Ulične galerije obeležili su izložba IT’S YOUR BIRTHDAY, umetnika Luke Cvetkovića, i nastupi Kene Berija i Skreč Majstor Ljubana.

 

 

 

 

Ulična galerija je specifičan izlagački prostor u kom se do sada i od sada dešava mnoštvo izložbi, festivala, radionica, filmskih projekcija I koncerata! Zahvaljujući mnogobrojnim umetnicima, prijateljima i kolegama uspeli smo da teme koje smatramo važnim približimo publici i široj javnosti, i da istovremeno pokažemo šta sve može da se postigne transformacijom jednog zapuštenog gradskog prostora. U osmu godinu ulazimo sa podjednakom snagom kao i prethodnih, što je moguće na osnovu odlične saradnje sa nezavisnom scenom, pojedincima i kolektivima čiji se rad bazira na kritičkom promišljanju i stvaranju novih društvenih odnosa. Pored podrške mladim umetnicima i samo-organizovanim kolektivima, istakli bismo i značajne saradnje sa Muzejom savremene umetnosti, Kulturnim centrom Beograda, BINA-om, Oktobarskim salonom, ULUPUDS-om, i dr.

 

Povodom VII rođendana Ulične galerije, galerija je iznenadila Luku Cvetkovića a Luka je iznenadio publiku umetničkom akcijom pod nazivom IT IS YOUR BIRTHDAY. Publika je bila neposredni učesnik čiji odnos naspram dela gradi autentičan događaj a ishod izmiče zbog nemogućnosti sagledavanja celovitosti situacije. Ulična galerija postala je scenografija političko-umetničkog delovanja kroz akciju koja je akumulirala intenzitet iskustva prisutnosti.

 

 

Ako je umetnost hrabrost da se artikuliše izraz, da li je onda važno šta govorimo?