ULIČNA GALERIJA KONKURS 2023. / STREET GALLERY OPEN CALL 2023

ULIČNA GALERIJA KONKURS 2023.
Ulična galerija u Beogradu objavljuje konkurs za izlagačku sezonu za 2023. godinu. Svi zainteresovani umetnici, kustosi, udruženja i organizacije mogu poslati svoje predloge projekata na ulicnagalerija@gmail.com do 20. decembra 2022. U obzir dolaze i predlozi za samostalne i grupne izložbe, kao i kustoske projekte bez ograničenja u vidu medija. Takođe, prihvatamo predloge za prateće programe ili nezavisne događaje kao što su radionice, nastupi, festivali, prostorne instalacije, koje se mogu održavati i za vreme trajanja izložbi.
Predloge za projekte i prateće programe slati u formi PDF-a u sledećem obliku:
– Kratka biografija ili CV (do 300 reči)
– Informacije o projektu (ime rada, autor / grupa autora, godina nastanka, kratak opis rada; do 300 reči)
– Vizuelni materijal
– Tehnička lista neophodna za realizaciju projekta
* Dimenzije izlagačkih panoa: 160x130x6cm (ukupno ih ima 9)
* Molimo vas da vaš mejl kojim aplicirate ograničite na 20MB
Vodeći se umetničkim kvalitetom, jasnoćom i aktuelnošću predloga, tehničkom izvodljivošću i komunikativnošću sa publikom, o izabranim projektima i realizaciji će i ove godine odlučivati urednički tim Novo doba / Matrijaršija.
Konačni raspored i broj izložbi/projekata koji će biti predstavljeni u Uličnoj galeriji 2023. godine, biće objavljen po završetku konkursa.

STREET GALLERY OPEN CALL 2023
Street Gallery in Belgrade is announcing its open call for the exhibition season for the year 2023. All interested artists, curators, associations and organizations can send their project proposals to ulicnagalerija@gmail.com no later than December 20, 2022. We are accepting project proposals for individual and group exhibitions as well as curated projects with no limitations in regards to the media. We will also be accepting proposals for parallel programs orvindependent events such as workshops, performances, festivals, site-specific installations that can accompany the exhibitions.
Please send your proposals with the following material in PDF form:
– Short biography or CV (max. 300 words)
– Information about the project (project title, author / group of authors, year of production, short description of the work; max. 300 words)
– Visual material
– Detailed list of required technical equipment
* Dimensions of exhibition panels: 160x130x6cm (number of the panels – 9)
* Please limit the mail to 20MB
The Novo Doba / Matrijaršija team will select and realize the projects that will be presented at the Street Gallery during 2023, and it will again be led by artistic quality, clarity of the proposal, relevance of subject matter, technical feasibility and the degree of communication with the audience.
The final schedule and number of exhibitions / projects for 2023 will be announced after the completion of the open call.

November 2022

* SEZONA 2023. POČINJE * /// * THE SEASON 2023 BEGINS! *

Zahvaljujemo svima koji su konkurisali za izlaganje u Uličnoj galeriji u 2023. godini. U toku konkursa koji je trajao od 20. novembra do 20. decembra pristigao je veliki broj kvalitetnih projekata. Žiri galerije pregledao je sve aplikacije, sa posebnim osvrtom na nove autore i one koje do sada nisu imali priliku da izlažu u Uličnoj galeriji.

Izbor predloženih projekata i finalni program reflektuju nekoliko bitnih kriterijuma kao što su aktuelnost i jasnoća predloga, komunikativnost, tehnička izvodljivost i odgovaranje na specifičan kontekst i ambijent galerije.

Program galerije se sastoji od izložbi predloženih na konkursu i izložbi po pozivu, izvan konkursa. Ostali događaji i programi biće najavljivani tokom godine.

Rezultati konkursa za izlaganje za 2023. u Uličnoj galeriji su sledeći:

. . .

We would like to thank all the applicants of the open call for 2023 Street Gallery exhibition program. Numerous excellent projects had been submitted during the open call, which lasted from November 20th to December 20th, and the best of them will be featured in this year’s program of the Street Gallery, which will also include several special exhibitions. The jury has reviewed all the applications, and special attention was given to new authors and those who previously didn’t have a chance to exhibit at the Street Gallery.

The selection of projects and the final program reflect several important criteria, such as relevance and clarity of the proposal, communication with the audience, technical feasibility and appropriateness of the specific context and ambiance of the Gallery.

This year’s program will feature exhibitions that include the chosen applications from the open call. Other events and exhibitions will be announced during the year.

The results of the open call for 2023 Street Gallery exhibition program:

 1. Turbomanipulator
 2. Andrej Julher
 3. Varikina
 4. Milica Ivić
 5. Paloma Luz Diaz
 6. Teodora Nešković
 7. Vuk Đurić
 8. Denis Ćupić 
 9. Miroslav Lazendić
 10. Samit nesvrstanih
 11. Novo doba
 12. Bruno Butorac
 13. Miloš Petrović
 14. Jiří Gruber & Tamara Spalajkovič
 15. Vlad Pisanjuk

Čestitamo svima! Ostali događaji po pozivu biće najavljivani tokom godine.

Vidimo se u Uličnoj galeriji!

Congradulations to all of you! Additional events by invite will be announced during the year.

See you at the Street Gallery!

* SEZONA 2022. POČINJE * /// * THE SEASON 2022 BEGINS! *

January 2022

Zahvaljujemo svima koji su konkurisali za izlaganje u Uličnoj galeriji u 2022. godini. U toku konkursa koji je trajao od 15. novembra do 15. decembra pristigao je veliki broj kvalitetnih projekata. Žiri galerije pregledao je sve aplikacije, sa posebnim osvrtom na nove autore i one koje do sada nisu imali priliku da izlažu u Uličnoj galeriji.

Izbor predloženih projekata i finalni program reflektuju nekoliko bitnih kriterijuma kao što su aktuelnost i jasnoća predloga, komunikativnost, tehnička izvodljivost i odgovaranje na specifičan kontekst i ambijent galerije.

Program galerije se sastoji od izložbi predloženih na konkursu i izložbi po pozivu, izvan konkursa, kao i onih koje nisu mogle da budu realizovane tokom protekle godine, iako su bile najavljene. Ostali događaji i programi biće najavljivani tokom godine.

Rezultati konkursa za izlaganje za 2022. u Uličnoj galeriji su sledeći:

. . .

We would like to thank all the applicants of the open call for 2022 Street Gallery exhibition program. Numerous excellent projects had been submitted during the open call, which lasted from November 15th to December 15th, and the best of them will be featured in this year’s program of the Street Gallery, which will also include several special exhibitions. The jury has reviewed all the applications, and special attention was given to new authors and those who previously didn’t have a chance to exhibit at the Street Gallery.

The selection of projects and the final program reflect several important criteria, such as relevance and clarity of the proposal, communication with the audience, technical feasibility and appropriateness of the specific context and ambiance of the Gallery.

This year’s program will feature exhibitions that include the chosen applications from the open call, several special exhibitions, as well as those from the previous open call postponed due to Covid. Other events and exhibitions will be announced during the year.

The results of the open call for 2022 Street Gallery exhibition program:

1. Vladimir Sekulić

2. Ana Aleksić

3. Nikola Garović

4. Stefan Ćirić

5. María Ordóñez & Nastasia Louveau

6. Nikola Jovanović

7. Grupa studenata FMK

8. Ana Tomić

9. Nataša Ljubisavljević

10. Samit nesvrstanih

11. Novo doba

12. Nina Mihaljinac

13. Sandra Ninić

14. Marijeta Vulić

15. Relja Pajić

Ostali događaji po pozivu biće najavljivani tokom godine.

Vidimo se u Uličnoj galeriji!

Additional events by invite will be announced during the year.

See you at the Street Gallery!

ULIČNA GALERIJA KONKURS 2022. / STREET GALLERY OPEN CALL 2022

 

Ulična galerija u Beogradu objavljuje konkurs za izlagačku sezonu za 2022. godinu. Svi zainteresovani umetnici, kustosi, udruženja i organizacije mogu poslati svoje predloge projekata na ulicnagalerija@gmail.com do 15. decembra 2021. U obzir dolaze i predlozi za samostalne i grupne izložbe, kao i kustoske projekte bez ograničenja u vidu medija. Takođe, prihvatamo predloge za prateće programe ili nezavisne događaje kao što su radionice, nastupi, festivali, prostorne instalacije, koje se mogu održavati i za vreme trajanja izložbi.
Predloge za projekte i prateće programe slati u formi PDF-a u sledećem obliku:
– Kratka biografija ili CV (do 300 reči)
– Informacije o projektu (ime rada, autor / grupa autora, godina nastanka, kratak opis rada; do 300 reči)
– Vizuelni materijal
– Tehnička lista neophodna za realizaciju projekta
* Molimo vas da vaš mejl kojim aplicirate ograničite na 20MB
Vodeći se umetničkim kvalitetom, jasnoćom i aktuelnošću predloga, tehničkom izvodljivošću i komunikativnošću sa publikom, o izabranim projektima i realizaciji će i ove godine odlučivati urednički tim Novo doba / Matrijaršija.
Konačni raspored i broj izložbi/projekata koji će biti predstavljeni u Uličnoj galeriji 2022. godine, biće objavljen po završetku konkursa.

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

Street Gallery in Belgrade is announcing its open call for the exhibition season for the year 2022. All interested artists, curators, associations and organizations can send their project proposals to ulicnagalerija@gmail.com no later than December 15, 2021. We are accepting project proposals for individual and group exhibitions as well as curated projects with no limitations in regards to the media. We will also be accepting proposals for parallel programs or independent events such as workshops, performances, festivals, site-specific installations that can accompany the exhibitions.
Please send your proposals with the following material in PDF form:
– Short biography or CV (max. 300 words)
– Information about the project (project title, author / group of authors, year of production, short description of the work; max. 300 words)
– Visual material
– Detailed list of required technical equipment
* Please limit the mail to 20MB
The Novo Doba / Matrijaršija team will select and realize the projects that will be presented at the Street Gallery during 2022, and it will again be led by artistic quality, clarity of the proposal, relevance of subject matter, technical feasibility and the degree of communication with the audience.
The final schedule and number of exhibitions / projects for 2022 will be announced after the completion of the open call.

November 2021

* SEZONA 2021. POČINJE! * /// * THE SEASON 2021 BEGINS! *

 • English version included

January 2021

Zahvaljujemo svima koji su konkurisali za izlaganje u Uličnoj galeriji u 2021. godini. U toku konkursa koji je trajao od 24. novembra do 25. decembra pristigao je veliki broj kvalitetnih projekata. Žiri galerije pregledao je sve aplikacije, sa posebnim osvrtom na nove autore i one koje do sada nisu imali priliku da izlažu u Uličnoj galeriji.

Izbor predloženih projekata i finalni program reflektuju nekoliko bitnih kriterijuma kao što su aktuelnost i jasnoća predloga, komunikativnost, tehnička izvodljivost i odgovaranje na specifičan kontekst i ambijent galerije.

Program galerije se sastoji od 19 izložbi predloženih na konkursu i izložbi po pozivu, izvan konkursa, kao i onih koje nisu mogle da budu realizovane tokom protekle godine, iako su bile najavljene. 

Program Ulične galerije za 2021. godinu je sledeći:


We would like to thank all the applicants of the open call for 2021 Street Gallery exhibition program. Numerous excellent projects had been submitted during the open call, which lasted from November 24th to December 25th, and the best of them will be featured in this year’s program of the Street Gallery, which will also include several special exhibitions. The jury has reviewed all the applications, and special attention was given to new authors and those who previously didn’t have a chance to exhibit at the Street Gallery.

The selection of projects and the final program reflect several important criteria, such as relevance and clarity of the proposal, communication with the audience, technical feasibility and appropriateness of the specific context and ambiance of the Gallery.

This year’s program will feature 19 exhibitions that include the chosen applications from the open call, several special exhibitions, as well as those from the previous open call postponed due to Covid.

The Street Gallery 2021 exhibition program will consist of the following exhibitions:


1. Katarina Stanojlović

2. Partizanska štampa

3. Benjamin Thollet

4. Aleksandra Mirimanov, udruženje Patrija

5. Radovan Popović

6. Jelena Milićević

7. Kolektiv Ilustress

8. Jela Mijić

9. Marta Gajić

10. Projekat H3O2

11. Samit nesvrstanih

12. Projekat Turbulator

13. Apolonija Lučić, Josipa Tadić, Rina Barbarić

14. Marko Risović

15. Miloš Milićević

16. Jovan Jović

17. Katie Woznicki

18. Ivan Ivanovski

19. Hajdana Kostić


Ostali događaji po pozivu biće najavljivani tokom godine.

Vidimo se u Uličnoj galeriji!


Additional events by invite will be announced during the year.

See you at the Street Gallery!

ULIČNA GALERIJA KONKURS 2021 / STREET GALLERY OPEN CALL 2021

 

 

 

ULIČNA GALERIJA KONKURS 2021.

Ulična galerija u Beogradu objavljuje konkurs za izlagačku sezonu za 2021. godinu. Svi zainteresovani umetnici, kustosi, udruženja i organizacije mogu poslati svoje predloge projekata na ulicnagalerija@gmail.com do 25. decembra 2020. U obzir dolaze i predlozi za samostalne i grupne izložbe, kao i kustoske projekte bez ograničenja u vidu medija. Takođe, prihvatamo predloge za prateće programe ili nezavisne događaje kao što su radionice, nastupi, festivali, prostorne instalacije, koje se mogu održavati i za vreme trajanja izložbi.

Predloge za projekte i prateće programe slati u formi pdf-a u sledećem obliku:
– Kratka biografija ili CV (do 300 reči)
– Informacije o projektu (ime rada, autor/grupa autora, godina nastanka, kratak opis rada; do 300 reči)
– Vizuelni materijal
– Tehnička lista neophodna za realizaciju projekta

Vodeći se umetničkim kvalitetom, jasnoćom i aktuelnošću predloga, tehničkom izvodljivošću i komunikativnošću sa publikom, o izabranim projektima i realizaciji će i ove godine odlučivati urednički tim Novo Doba/Matrijaršija.
Pošto se 2020. godina nekolegijalno ponašala, neke od planiranih izložbi nisu bile ostvarene, te je za njihovu realizaciju predviđena naredna sezona. Konačni raspored i broj izložbi/projekata koji će biti predstavljeni u Uličnoj galeriji 2021. godine, biće objavljen po završetku konkursa i nakon dogovora sa autorima pomenutih izložbi koji će imati prioritet.

 

_________

 

STREET GALLERY OPEN CALL 2021

Street Gallery in Belgrade is announcing its open call for the exhibition season for the year 2021. All interested artists, curators, associations and organizations can send their project proposals to ulicnagalerija@gmail.com no later than December 25, 2020. We are accepting project proposals for individual and group exhibitions as well as curated projects with no limitations in regards to the media. We will also be accepting proposals for parallel programs or independent events such as workshops, performances, festivals, site-specific installations that can accompany the exhibitions.

Please send your proposals with the following material in PDF form:
– Short biography or CV (max. 300 words)
– Information about the project (project title, author/group of authors, year of production, short description of the work; max. 300 words)
– Visual material
– Detailed list of required technical equipment

The Novo Doba/Matrijaršija team will select and realize the projects that will be presented at the Street Gallery during 2021, and it will again be led by artistic quality, clarity of the proposal, relevance of subject matter, technical feasibility and the degree of communication with the audience.
Considering the fact the year 2020 has not exactly been fair, some of the planned exhibitions were not realized, thus their realization will have to be moved for the next season. The final schedule and number of exhibitions/projects for 2021 will be announced after the completion of the open call and after arrangements are made with the authors of the above mentioned exhibitions, which will have bigger priority for obvious reasons.

 

Photo: Milena Janošević

November 2020

VIII ROĐENDAN ULIČNE GALERIJE

April 2020

Danas slavimo 8. rođendan! Preko 200 samostalnih i grupnih izložbi i pratećih programa, desetine umetničkih kolektiva, umetnica, umetnika, slučajnih prolaznika, brojna prijateljstva i nove ljubavi, sve to i još mnogo čega se desilo za osam godina u našem pasažu. Mnogo nam nedostajete, ali zato obećavamo da ćemo kad sve ovo prođe proslaviti i taj trenutak i ovaj rođendan na naspektakularniji način 🎉💪💜

*** SEZONA 2020. POČINJE! *** THE SEASON 2020 BEGINS ***

 • English version included

February 2020

Zahvaljujemo svima koji su konkurisali za izlaganje u Uličnoj galeriji u 2020. godini. U toku konkursa koji je trajao od 16. decembra do 17. januara pristigao je značajni niz kvalitetnih projekata. Žiri galerije pregledao je sve aplikacije, sa posebnim osvrtom na nove autore i one koje do sada nisu imali priliku da izlažu u Uličnoj galeriji.

Izbor predloženih projekata i finalni program reflektuju nekoliko bitnih kriterijuma kao što su aktuelnost i jasnoća predloga, komunikativnost, tehnička izvodljivost i odgovaranje na specifičan kontekst i ambijent galerije.

Program galerije koji se sastoji od 13 izložbi sastavljen je od izložbi predloženih na konkursu i izložbi po pozivu, izvan konkursa.

Program Ulične galerije za 2020. godinu je sledeći:

***

We would like to thank all the applicants of the open call for 2020 Street gallery exhibition program. Numerous excellent projects had been submitted during the open call, which lasted from December 16, 2019 to January 17, 2020, and the best of them will be featured in this year’s program of the Street Gallery, which will also include several special exhibitions. The jury has reviewed all the applications, and special attention was given to new authors and those who previously didn’t have a chance to exhibit at the Street Gallery.

The selection of projects and the final program reflect several important criteria, such as relevance and clarity of the proposal, communication with the audience, technical feasibility and appropriateness of the specific context and ambiance of the Gallery.

This year’s program will feature 13 exhibitions, that include the chosen applications from the open call, as well as several special exhibitions.

The Street gallery 2020 exhibition program will consist of the following exhibitions:

***

1. Goran Stojčetović & Madam Bvlgari
2. Art Brut studio VMA
3. Sofija Pašalić
4. Martin Lopez Lam
5. Ivan Ivanovski
6. Partizanska štampa
7. Superstructure
8. Goran Zmaić
9. Jelena Mirković
10. Samit nesvrstanih
11. Novo Doba
12. Slobodan Herceg
13. Vuk Palibrk

***

Additional events by invite will be announced during the year.

See you at the Street gallery!

ULIČNA GALERIJA KONKURS 2020. STREET GALLERY OPEN CALL 2020

 

Ulična galerija u Beogradu objavljuje konkurs za izlagačku sezonu za 2020. godinu. Svi zainteresovani umetnici, kustosi, udruženja i organizacije mogu poslati svoje predloge projekata na ulicnagalerija@gmail.com do 17. januara 2020. U obzir dolaze i predlozi za samostalne i grupne izložbe, i kustoske projekte bez ograničenja u vidu medija. Takođe, prihvatamo predloge za prateće programe ili nezavisne događaje kao što su radionice, svirke, festivali, prostorne instalacije koje se mogu održavati i za vreme trajanja izložbi:

 

Predloge za projekte i prateće programe slati u u formi pdf-a u sledećem obliku:
– Kratka biografija ili CV (do 300 reči)
– Informacije o projektu (ime rada, autor/grupa autora, godina nastanka, kratak opis rada; do 300 reči)
– Vizuelni materijal
– Tehnička lista neophodna za realizaciju projekta


Vodeći se umetničkim kvalitetom, jasnoćom i aktuelnošću predloga, tehničkom izvodljivošću i komunikativnošću sa publikom, o izabranim projektima i realizaciji će ove godine odlučivati urednički tim Novo Doba/Matrijaršija, koji će po završetku konkursa izabrati projekte koji će biti predstavljeni u Uličnoj galeriji tokom 2020. godine.


_________

 

Street Gallery in Belgrade is announcing open call for the exhibition season for year 2020. All interested artist, curators, associations and organisations can send their project proposals to ulicnagalerija@gmail.com until January 17th, 2020. We are accepting project proposals for individual and group exhibitions as well as curatorial projects with no limitations in regards to media. We are also open for parallel programs or independent events that can take place in the space such as workshops, music events, festivals, site-specific installations that can be carried out during the exhibitions.

 

Please send your proposals with the following material in pdf form:
– Short biography or CV (max. 300 words)
– Information about the project (project title, author/group of authors, year of production, short description of the work; max. 300 words)
– Visual material
– Detailed list of technical equipment necessary for setting up the work

 

Leading the set of criteria – artistic quality, clarity of the proposal, actuality of the topic, technical feasibility and degree of communication with the audience – Jury which consists of Novo Doba/Matrijaršija team, will select projects that will be presented in Street Gallery during year 2020.

Photo: Subsite

December 2019

VII ROĐENDAN ULIČNE GALERIJE

Izložba Luke Cvetkovića & muzički nastupi: Kene Beri i Skreč Majstor Ljuban

June 2019

31. maj

 

VII rodjendan Ulične galerije obeležili su izložba IT’S YOUR BIRTHDAY, umetnika Luke Cvetkovića, i nastupi Kene Berija i Skreč Majstor Ljubana.

 

 

 

 

Ulična galerija je specifičan izlagački prostor u kom se do sada i od sada dešava mnoštvo izložbi, festivala, radionica, filmskih projekcija I koncerata! Zahvaljujući mnogobrojnim umetnicima, prijateljima i kolegama uspeli smo da teme koje smatramo važnim približimo publici i široj javnosti, i da istovremeno pokažemo šta sve može da se postigne transformacijom jednog zapuštenog gradskog prostora. U osmu godinu ulazimo sa podjednakom snagom kao i prethodnih, što je moguće na osnovu odlične saradnje sa nezavisnom scenom, pojedincima i kolektivima čiji se rad bazira na kritičkom promišljanju i stvaranju novih društvenih odnosa. Pored podrške mladim umetnicima i samo-organizovanim kolektivima, istakli bismo i značajne saradnje sa Muzejom savremene umetnosti, Kulturnim centrom Beograda, BINA-om, Oktobarskim salonom, ULUPUDS-om, i dr.

 

Povodom VII rođendana Ulične galerije, galerija je iznenadila Luku Cvetkovića a Luka je iznenadio publiku umetničkom akcijom pod nazivom IT IS YOUR BIRTHDAY. Publika je bila neposredni učesnik čiji odnos naspram dela gradi autentičan događaj a ishod izmiče zbog nemogućnosti sagledavanja celovitosti situacije. Ulična galerija postala je scenografija političko-umetničkog delovanja kroz akciju koja je akumulirala intenzitet iskustva prisutnosti.

 

 

Ako je umetnost hrabrost da se artikuliše izraz, da li je onda važno šta govorimo?

REZULTATI KONKURSA /// RESULTS OF THE OPEN CALL 2018

 • English version included

December 2018

Na konkurs koji je trajao od 1. oktobra do 15. decembra 2018. godine, pristiglo je 84 prijave među kojima su bile zastupljene različite umetničke forme i mediji. Žiri galerije pregledao je sve aplikacije, sa posebnim osvrtom na  nove autore i one koje do sada nisu imali priliku da izlažu u Uličnoj galeriji. Vodeći se umetničkim kvalitetom, jasnoćom i aktuelnošću predloga, tehničkom izvodljivošću i komunikativnošću sa publikom, žiri u sastavu Tamara Spalajković, Dušan Savić, Iva Čukić, Dušan Rajić i Horda Sage izabrao je 18 izložbi / prateća programa koji će biti predstavljeni u 2019. godini:

 

During the open call which lasted from October 1st to Decembre 15th, 2018, we received 84 applications, among which were represented various forms of art and media. The jury reviewed all applications, with particular emphasis on new artists and those who have not exhibit earlier in the Street Gallery. Leading the set of criteria – artistic quality, clarity of the proposal, actuality of the topic, technical feasibility and degree of communication with the audience – the jury consisting of Tamara Spalajkovic, Dusan Savic, Iva Cukic, Dusan Rajic and Horda Sage has selected 18 exhibitions/ side programs to be launched in 2019:

 

 1. Methieu Desjardins
 2. Aleksandar Opačić / STUDIOSTRIP
 3. Johanna Marcade – Mot
 4. La „S“ Grand Atelier
 5. Festival Novo Doba
 6. A3 format i Linea Bold
 7. Kristina Nikolić Deska Deska
 8. Ivan Vidović
 9. Vanja Seferović
 10. Umetničko udruženje „Kak8ćeš“
 11. Davor Konjikušić i Nika Petković / Točka crvena
 12. Grupa autora „Moderni u Beogradu“
 13. Aleksandar Stanoević
 14. Aleksandra Đorđević
 15. Snežana Čongradin i Mladen Hrvanović
 16. (Grafički) Dizajner: Autor ili univerzalni vojnik
 17. Luka Cvetković (na poziv galerije / invited by the gallery)
 18. Izložba iznenađenja Saveta Ulične galerije / Surprise exhibition by the Street Gallery Council

 

Hvala svima! Očekuje nas uzbudljiva sezona!

Thank you all! We are expecting an exciting season!

 

*cover photo: Milutin Marković

ULIČNA GALERIJA KONKURS 2019. STREET GALLERY OPEN CALL 2019.

*** for English version scroll below ***

 

 

October 2018

Ulična galerija u Beogradu objavljuje konkurs za izlagačku sezonu za 2019. godinu. Svi zainteresovani umetnici, kustosi, udruženja i organizacije mogu poslati svoje predloge projekata na ulicnagalerija@gmail.com do 15. decembra 2018.  U obzir dolaze i predlozi za samostalne i grupne izložbe, i kustoske projekte bez ograničenja u vidu medija. Takođe, prihvatamo predloge za prateće programe ili nezavisne događaje kao što su radionice, svirke, festivali, prostorne instalacije koje se mogu održavati i za vreme trajanja izložbi.

 

Predloge za projekte i prateće programe slati u u formi pdf-a u sledećem obliku:

 • Kratka biografija ili CV (do 300 reči)
 • Informacije o projektu (ime rada, autor/grupa autora, godina nastanka, kratak opis rada; do 300 reči)
 • Vizuelni materijal
 • Tehnička lista neophodna za realizaciju projekta

 

Vodeći se umetničkim kvalitetom, jasnoćom i aktuelnošću predloga, tehničkom izvodljivošću i komunikativnošću sa publikom, žiri u sastavu Dušan Savić, Tamara Spalajković, Iva Čukić, Dobrivoje Granžan, Dušan Rajić i Horda Sage, će po završetku konkursa izabrati projekte koji će biti predstavljeni u Uličnoj galeriji tokom 2019. godine.

 

 

 

Street Gallery in Belgrade is announcing open call for the exhibition season for year 2019. All interested artist, curators, associations and organisations can send their project proposals to ulicnagalerija@gmail.com until December 15th, 2018.  We are accepting project proposals for individual and group exhibitions as well as curatorial projects with no limitations in regards to media. We are also open for parallel programs or independent events that can take place in the space such as workshops, music events, festivals, site-specific installations that can be carried out during the exhibitions.

Please send your proposals  with the following material in pdf form:

 • Short biography or CV (max. 300 words)
 • Information about the project (project title, author/group of authors, year of production, short description of the work; 300 words)
 • Visual material
 • Detailed list of technical equipment necessary for setting up the work

Leading the set of criteria – artistic quality, clarity of the proposal, actuality of the topic, technical feasibility and degree of communication with the audience – Jury which cosisted of Dušan Savić, Tamara Spalajković, Iva Čukić, Dobrivoje Granžan, Dušan Rajić i Horda Sage, will select projects that will be presented in Street Gallery during year 2019.

 

*photos: Milutin Marković and Dušan Rajić