21. mart

28. jun – 12. jul

 

EMAEMAEMA + SRETAN BOR su umetnički duo koji oslikava zidove raznih gradova, iscrtava papire pod noćnim lampama, i radeći zajedno ili suprotstavljajući lične radove tragaju za svojevrsnim središtem u kojem se njihove suprotnosti podudaraju. Poliptihom za izložbu u Uličnoj galeriji želeli su da ponude svoje dobronamerno viđenje leka za današnje društvo.

 

 

Emilija Radojičić radi u poljima crteža, slike, fotografije, objekata instalacija i urbanih intervencija. Do sada je realizovala mnogobrojne samostalne i grupne izložbe, audio-vizuelne performanse i kolaboracije. Mario Kolarić rođen 1984. u Beogradu, odrastao u Osijeku, diplomirao na ALU Zagreb 2010. Član HDLU-a od 2011. godine. Radi u polju crteža, objekata i instalacija. Do sada je imao par samostalnih i nekoliko grupnih izložbi u Hrvatskoj i Evropi.