Otisci

Andrea Dramićanin

September 2013

26. septembar – 17. oktobar

 

Andrea Dramićanin seriju radova OTISCI izvodi kao svoj prvi samostalni umetnički projekat u okviru master studija vajarstva na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. U fokusu njenog istraživanja nalazi se ljudska figura i njeno prenošenje u skulptoralnu formu, što je ujedno i centralni deo programa osnovnih studija vajarstva koje je Andrea završila na ovom fakultetu. No, njena interesovanja prevazilaze školsko bavljenje formom i rešavnje problema prikaza figure u klasičnom materijalu – ona se okreće eksperimentisanju sa materijalima i njihovim ponašanjem u različitim uslovima i procesima skulptorskog rada. Lateks, glavni predmet njenog istraživanja, tretiran je kao poligon za dalja promišljanja i ispitivanja mogućnosti izražavanja poznatih formi (ljudskog tela i njegovih fragmenata) u situacijama kada se van autorkine kontrole nalaze ishodi njoj dobro poznatih vajarskih metoda odlivanja otiska i njegovog izvođenja iz kalupa. Iniciranje mogućnosti da “stvari izmaknu kontroli”, odnosno da rezultati skulptorskog stvaranja odu nepredvidivim tokom nalazi se u osnovi potrebe ove mlade umetnice da se obračuna sa svojim dosadašnjim “školskim”/kontrolisanim radom i izađe iz njegovih okvira. Fragmentacija, rastakanje i deformacija ljudske figure, kao rezultati ovog procesa predstavljaju mehanizme suočavanja sa kanonom akademskog poimanja i učenja o umetnosti koji ne uspeva da zadovolji autorkinu želju za daljim istraživanjima medija skulpture. Serija radova OTISCI tako predstavlja ishod snažne umetničke introspekcije Andree Dramićanin i njene težnje da se kroz savladavanje nepoznatog materijala suprotstavi imperativu naučenog, poznatog i očekivanog pogleda na pažljivo izučene forme. Ona intimnu dilemu o oslobađanju svog umetničkog stava, koja je konstantno okupira, razrešava u dijalogu sa prijateljima i kolegama sa klase čija tela odabira kao polazišta za izvođenje fragmenata od lateksa čime njena potreba za prevazilaženjem i oslobađanjem umetničke prakse postaje lični čin sazrevanja u umetničkom i individualnom smislu.

 

Ana Bogdanović

 

 

Andrea Dramićanin rođena u Beogradu 1990. godine. Završila je Fakultet likovnih umetnosti u Beogradu, odsek Vajarstvo u klasi prof. Mrdjana Bajića. Poslednji semestar master studija završila je na École nationale supérieure des beaux-arts de Paris kao stipendista Vlade Francuske. Izlagala je na više grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Više puta nagrađivana, a dobitnica je Velike nagrade Beta  i Rista Vukanović, slikari za školsku 2014-15 godinu.

Izložba u Uličnoj galeriji bila je njena prva samostalna izložba.