Über Linija

Svetlana Mijić

July 2016

22. jul –  11. avgust

 

Izložba Über Linija bavi se ulogom linije u jednom crtežu, tačnije reč je o njenoj “reformi”. Projekat je sačinjen od radova i knjige u kojima su svi radovi zajedno na jednom mestu. Izložen je  odabir crteža, a sama knjiga je podeljena na 12 delova, u kojima linije smeju ili pak ne smeju da se dodiruju, seku, mešaju, preklapaju itd. sve u zavisnosti od tog dela knjige. Svaki deo ima svoje karakteristike, koje povezuju crteže u likovnom smislu. Te karakteristike takođe služe kao neka vrsta ritma, po kojima se crteži mogu lakše pratiti i interpretirati. Pre svakog dela se nalazi strana sa tim ključnim rečima, odnosno pridevima koji indirektno opisuju crteže (slično leksikonu). Sve se zasniva na linijama, ali se takođe prožima priča o bojama, formama, zakonima geometrije, repeticiji, ritmu, simetriji, asimetriji uopšte o likovnim sredstvima od kojih se sastoji svaka slika, svaki crtež. Radi fokusiranja na jednu celinu i ograničavanja bezbroj mogućnosti kada je reč o upotrebi linije, koriste se parametri kao na primer: povezati tačke;  izmoljena linija + polukrugovi;  zatvorena linija nastala od puno malih linija;  linije koje se gomilaju bez ikakvog reda; linije koje se prepliću; mreža i nešto u njoj; samo prave/duži (uz pomoć lenjira); pastelne boje…

 

Radovi su  abstraktni, ali i u isto vreme prilično asocijativni, te je u redu ako se razazna po koja životinja, lice ili pak nešto treće.

 

Svetlana Mijić (shtremulator; svetla) rođena je u Novom Sadu u martu 1992.godine. Nakon završetka srednje Škole za dizajn, seli se u Nemačku gde kreće da studira vizuelne komunikacije na fakultetu za dizajn i umetnost u Ofenbahu. Najviše je aktivna u oblastima fotografije, dizajna i slikarstva.  Knjiga kao umetnički objekat postaje veliko polje interesovanja. Učestvovala na mnogobrojnim grupnim izložbama i uvek otvorena za kolaboracije. Slobodno vreme, tačnije letnji i zimski raspust najviše provodi u Bukovcu gde je odrasla.