BOLJI DUGOUŠKO: PRVIH 20 GODINA

@boljidugoushko

December 2019

27. decembar 2019 – 14. februar 2020.

 

@boljidugoushko

Izlagao je na više kolektivnih izložbi u Jugoslaviji, Srbiji i u Metohiji. Bavi se interdisciplinarnom umetnošću aplicirajući svoj neobuzdani istraživački duh i renesansnu nadahnutost. U svom radu primenjuje postupak i estetiku postlikovne postprodukcije dajući sasvim drugačiju društvenu, istorijsku i političku konotaciju korišćenim dokumentarnim, umetničkim i medijskim sadržajima. Nakalemljeni Narativi dr Pavlovića su polemički, kritički i estetski promišljeni komentari istorije u širem smislu, istorije umetnosti i kulturne politike. Kao takvi, često su bili zanemarivani od strane kustosa, teorije i umetničke kritike.

Usled toga retko izlaže u tradicionalnim galerijskim prostorima i kontekstima umetničkog istupanja, već ponekad priređuje mini-izložbe u vidu instagram storija. Kada se posveti izlagačkoj praksi, nastupa pod pseudonimima.

 

 

Dr Ante Pavlović je rođen 1968. godine u Beogradu.
Nakon završene Prve Muške Realne Gimnazije odlazi na ostrvo Pag kako bi se posvetio alhemiji. Po nagovoru Bate Čengića, upisuje filmsku režiju na Akademiji umetnosti u Prištini. Kako postiže svetski uspeh svojim studentskim filmom “Intrige lekovitog bilja”, Fondacija “Brižit Bardo” ga stipendira te magistrira na Sorboni na temu “Socijalne strukture sukulenata”. Narednih pet godina provodi po pustinjama na jugu Španije gde se bavi ispitivanjem i dokumentovanjem ekonomije mikročestica, izdržavajući se od sviranja gitare, da bi se nakon toga vratio u Beograd. Ubrzo otkriva svoj dar za likovne umetnosti i poeziju, na jednom recitalu upoznaje aktiviste leve provinijencije, i inspirisan osniva kolektiv Bolji Dugouško, te doktorira na FON-u na temu “Kvantne Politike”. Trenutno je na postdoktorskim studijama na Univerzitetu Džon Nezbit gde radi i kao počasni predavač na katedri za Politike transrodne isključivosti.