Deca Romvila

Ivan Božinoski

November 2012

9 – 22. novembar

 

Izložba prati život Roma, prvenstveno romske dece u novobeogradskom improvizovanom naselju Romvil, u okolini Belvil-a. Ivan Božinoski proveo je nekoliko meseci družeći se sa stanovnicima ovog naselja, uporedo istraživajući i dokumentujući njihov život.

 

 

Ivan Božinoski rođen je 1984. godine u Beogradu. Završio je Visoku školu strukovnih studija Sportsku akademiju, a nakon toga industrijski dizajn na Visokoj školi strukovnih studija Beogradska politehnika. Aktivan rad u oblasti industrijskog dizajna realizovan je nizom projekata od kojih su neki predstavljeni na međunarodnim izložbama i festivalima. Zapažene rezultate ostvario je i u sferi fotografije, a među značajnijima je serija fotografija Deca romvila prezentovana na UNESCO-voj tribini u Parizu. Ovi radovi predstavljeni su i studentima na Sorboni. Pored toga učestovao je na nekoliko kolektivnih izložbi fotografija u zemlji i inostranstvu.