Konverzija

Ilmar

May 2015

22. maj – 11. jun

 

Konverzija (lat.; preobražaj-preokret) je termin koji je upotrebljavao Mihail Gorbačov, u vreme kada se vojna industrija, u skladu sa tadašnjim programom razoružavanja, transformisala u civilnu. Fabrike koje su se bavile proizvodnjom balističkih raketa počele su da proizvode šerpe. Junaci ovog projekta su stanovnici vojnog gradića koji je posle raspada SSSR-a izgubio svoju namenu i prestao da bude grad zatvorenog tipa koji upravlja svim nuklearnim potencijalom Rusije. Stanovništvo je trebalo hitno, šokantno brzo, da se prilagodi zahtevima sadašnjosti, da osvaja nove, građanske profesije. Kroz fotoprojekat Konverzija, Ilmar istražuje rezultate ove adaptacije stanovnika zatvorenog grada prema novim uslovima, fiksira tragove njihovog prethodnog života i veru prema svetloj budućnosti.

 

 

Ilmar je rođen 1977. godine, živi i radi na relaciji Moskva-Beograd. Britansku visoku školu dizajna završava 2013. godine. Do tada, u toku procesa umetničkog traženja,  studirao je  pozorišnu režiju i dokumentarnu kinematografiju. Postavku Konverzija, izlaže prvi put 2013. godine na samostalnoj izložbi u Moskvi, u parku umetnosti Muzeon. Iste godine učestvuje i na izložbi Topografija Artplay, kao i u postavci foto-izložbe u art-prostoru SahArt. U periodu 2011-2012. učestvuje u projektima Melomani u CZ-u, Zverev i The best of Britanika u Centru Artplay. Redovno sarađuje sa časopisima Veliki grad, PROsport i RoyalCheese.