Lakše se umire pored bazena

Sofija Pašalić

June 2020

26. jun – 28. avgust 2020.

 

“LAKŠE SE UMIRE PORED BAZENA, ležim ja tako i ne razmišljam. Radiću više stvari sa sobom. Neću postati lepa od svoje gladi. Šta ste radili ovog leta? Molim, hvala, izvolite.
Nemoj Bobane. Šta bre nemoj? Ja neću, na konju sam. Da ti se bar usta očiste od reči, kad ne mogu uši. Iznenada stvorena opasnost, odnosimo stare stvari, šporete, akumulatore, veš mašine. Maksimalno sam učinio šta sam mogao, a malo sam i preterivao u tome. Život ima svoju volju”.

Izložba predstavlja selekciju pojava i njihove simbolike udružene u kreiranju izraza koji za cilj ima prikaz brzog i neuhvatljivog toka misli i opažanja.

Sofija Pašalić, nakon škole za dizajn u Beogradu, završava 2019. godine smer za Grafiku i knjigu na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Tokom studija, odlazi i na razmenu u Krakov, na Akademiju Jan Matejko, gde pronalazi interesovanje za intermedijske i performativne umetnosti. Od 2017. godine izlaže redovno na grupnim izložbama u Srbiji i Poljskoj. Trenutno se bavi digitalnom grafikom kroz koju, u formi kratkog stripa ili pojedinačne ilustracije, na duhovit način istražuje supkulturne pojave u svom okruženju, njihovo preklapanje ili jednostavno simultano postojanje.