Modro, modro, samo modro

Goran Stojčetović

March 2015

13. mart – 9. april

 

Brzina i višesatnost pri neprekidnom crtanju koju pruža hemijska olovka, Goranu je omogućilo stvaranje radova koji su kombinacija mehaničkog, autističnog i magijskog crteža. Donekle slično, ali suštinski različito plesu okretajućih derviša koji se u transu prepuštaju religioznom i božanskom. Modra boja sadrži energiju najdubljih impulsa svesti, jer je najbliža crnoj tj. nesvesnom odnosno tami. Modra je daleki glasnik svetlosti i nije prijatna oku, ni kao modrica.

 

 

Goran Stojčetović bavi se dubinskom asocijativnom umetnošću koju pronalazi u nesvesnim i spontanim izrazima kroz crtež, sliku i fotografiju. Inspiraciju nalazi u stvaralaštvu društveno marginalizovanih ljudi koje podržava da oslobode i približe svesnom iskustvu svoje unutrašnje slike. Na taj način ih uključuje u umetnički i društveni život. Osnivač je i predsednik Udruženja Art Brut Serbia. Zaposlen je kao scenograf u Narodnom pozorištu Priština, Asambl Srpska drama.