Moj, tvoj, naš svet

13 – 25. septembar

 

Na izložbi je predstavljen način na koji su učenici Nemačke škole u Beogradu, škole stripa Đorđe Lobačev, Tehnoart-a i Centra za integraciju mladih, odgovorili na zadatak da prikažu svoju viziju sveta, trudeći se pritom da sve kulturne i druge razlike ostave iza sebe. Tokom zajedničkih radionica, mladi, različitih uzrasta i obrazovnog nivoa, imali su priliku da se upoznaju i da saznaju nešto više o svetu stripa. U osmišljavanju rada na temu interkulturalnosti pomogli su im Radmila Gošović i Branislava Pokrajac, facilitatorke za interkulturne programe i Vladimir Vesović, likovni umetnik (stripar, ilustrator, scenarista). Kreatori radova su učenici iz Nemačke škole u Beogradu, škole stripa Đorđe Lobačev, Tehnoart-a i Centra za integraciju mladih: Ana Krstić, Erdisan, Nikolaos Athanassiadis, Kristina Kojić, Rukija, Katarina Trbojević, Milica Mastelica, Darko Stojanović, Stevan Kovačević, Aleksandar Obradović, Miloš Božić, Ana Ratković, Ljonita, Kristina Jovanović, Sofija Vasiljević, Simona Kanjevac, Olga đelošević, Kristijan, Ibraim, Nikola, Luka Kadak, Andreja Živić, Vladimir Lemajić, Filip Pantić, Emir, Andrijana, Nikola Banić, Marko Šerer, Clara Milena Vračarić, Tyler, Luca Hofmann, Marko Valentino Stojčić, Anđela Stojčić, Nikola Zablaćanski i Dragan Šukurma.

 

 

Oko nas je neprofitna organizacija osnovana 2011. godine u Beogradu sa ciljem da se iniciraju i realizuju projekti na polju interkulturnog dijaloga, boljeg razumevanja i delovanja ljudi različitih kultura u raznim oblastima života. Osnivači Udruženja su žene sa Balkan-Background-a, koje su, živeći  i radeći u Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Sjedinjenim Američkim Državama i Srbiji, same praktikovale interkulturni dijalog i tako stekle potrebno znanje za interkulturnu kompetentnost. Rad Udruženja je bez političke, religiozne ili neke druge povezanosti i bazira se na pravilnom shvatanju različitosti i istovetnosti kultura u duhu poštovanja i tolerancije.