New world order now

Dušan Rajić

August 2015

7 – 27. avgust

 

Dušan Rajić, kroz asocijativni jezik karakterističnih simbola, na specifičan način kritikuje savremeno društvo i politike. Umetnik daje presek dominantnih tema u različitim diskursima. Pitanje migracija, slobodnog kretanja, novog kolonijalizma, razvojnih ekonomija, dovodi u direktnu vezu sa interpretacijom političke i ekonomske moći. Veliki pritisak političkih struja doslovno se prenosi i kroz medije, pa su tako učestale fraze poslužile autoru da definiše okvir svog kritičkog promišljanja.

 

 

 

Dušan Rajić rođen je 1983. godine u Beogradu. Arhitekta, vizuelni street umetnik, fotograf. Njegovi radovi izlagani su na brojnim grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu, ali najveći broj radova nalazi se širom Beograda i mnogih drugih gradova. Njegove urbane ilustracije, grafiti i fotografije predstavljaju svojevrstan umetnički i filozofski komentar na razne aktuelne društvene teme. Član je fotografsko-umetničkog kolektiva Belgrade Raw.