New York Beyond Postcards

Andreja Buđevac

August 2012

3 – 23. avgust

 

Autor fotografijama spušta grad i distancira ga od svima poznatih motiva. Ovim postupkom zaokružuje se slika o mestu i pokazuje krhkost, slabost i prolaznost. Fotografije su nastale mobilnim telefonom kao najneposrednijim sredstvom komunikacije danas, što sam stvaralački postupak svodi na intuiciju i suštinu.

 

 

Andreja Buđevac rođen je u Nišu 1988. godine. Srednju školu završio je nadomak Njujorka, a osnovne i master studije arhitekture u Beogradu. Fotografijom i konceptualnom umetnošću počinje da se bavi po upisu na fakultet, od kada ih aktivno samostalno istražuje. Najviše se bavi fotografijom kao kritikom socijalnog konteksta. Objavljuje i izlaže u domaćim i stranim časopisima i galerijama. Stekao je domaća i međunarodna priznanja za svoj rad.