Noćne priče

Tara Rodić

June 2017

10. jun – 23. jun

 

Crteži su nastali kao potraga za idejom o spajanju crteža i slike, a ciklus je nastao po automatizmu. Detalji su se stvarali u podsvesti pre celine koja će biti crtež. „Noćne priče“ su smešni, istiniti i surovi događaji. Ciklus je započela sa crtežom koji opisuje ljubavnike, koji su različiti, ali u noćnoj priči postaju isti. Priča koja se do jutra završi kao tragikomična epizoda naših života. Tako crteži predstavljaju događaje koji su preuveličani, te uglavnom prikazuju neviđene kukavice ili heroje.

Radovi su nastali u 2016. godini, kao predloške za slike koje je započela i na kojima još uvek radi. Što se samog crteža tiče, težila je da se oslobodi i da nema potpunu kontrolu nad kartonom pred sobom, slobodno je nanosila boju, i tokom tog „slučajnog“ stvaranja napravila je kompozicije koje opisuju događaje. Figure slobodno postavljene u odnosu sa oblicima stvaraju harmoniju na kartonu. Ponekad bojom stvara oblike, a nekad je linijski crtež taj koji opisuje figure, oblike,…

Svi crteži su rađeni na kartonu, dimenzija 100 x 70 cm. Ovaj ciklus radova je za Taru izuzetno važan, jer je našla sponu između linijiskog crteža i boje. To traganje i istraživanje još uvek traje. Temu „Noćne priče“ još uvek razrađuje.

Tara Rodić rođena je 1988. godine u Beogradu. Godine 2007. upisala je Akademiju umetnosti u Novom Sadu, odsek likovnih umetnosti, katedra za slikarstvo. Diplomirala je slikarstvo 2011. u klasi prof. Jovana Rakidžića. Sledeće godine upisuje master studije u klasi prof. Jovana Rakidžića, koje završava 2014. Članica je ULUS-a od 2014. godine. Izlagala je samostalno, ali i u okviru mnogobrojnih grupnih izložbi. Dobitnica je nagrade “Boško Petrović” za najuspešniji umetnički rad iz stručno-umetničke discipline slikanje, 2011. godine.  Živi i radi u Beogradu.