Otvaranje izložbe „Kamen u maču” Ane Tomić

Ana Tomić

July 2022

5 – 19. avgust 2022.

Pozivamo vas na otvaranje izložbe Ane Tomić pod nazivom „Kamen u maču”.

Ana Tomić je rođena 1996. u Beogradu. Započela je Studije grafike i knjige na Fakultetu Primenjenih umetnosti u Beogradu 2015. godine, a 2017. prešla na Univerzitet umetnosti u Berlinu, gde studira multimediju i slikarstvo u klasi Profesora Tomasa Cipa (Thomas Zipp).
Njene slike koriste figure i tekst da odraze poznate i skrivene suprotnosti svakodnevnog života, lične i kolektivne fantazije. Kao posmatrač i saučesnik ali takođe žrtva predrasuda kulture globalnog i evropskog Zapada, Ana pokušava da vizuelno obradi ogromnu količinu svakodnevnih uticaja. Glavno pitanje trenutne serije njenih radova je koju ulogu igraju monumentalne predstave evrocentričnih mitova i bajki u stvaranju savremenih poredaka, pisanja i pripisivanja istorije i tradicije. Snažna mlada tela sa slika ispunjena su heteronormativnim autoritativnim značenjem i fascinirana nasiljem, moći i čistoćom. Radovi odražavaju umetnički osećaj da je društvo opčinjeno nepoznatom ezoteričnom hijerarhijom koja je naznačena ali nikad izrečena. Zadatak slike je da razotkrije apsurdni vizuelni i tekstualni jezik kasnog kapitalizma i dovede tradicionalne nepravedne modele u pitanje.