Otvaranje izložbe umetničkog projekta H3O2

27. avgust – 10. septembar 2021.

H3O2 je formula za Strukturiranu vodu za koju se veruje da pored tri poznata agregatna stanja vode [čvrsto, gasovito i tečno], predstavlja njeno novo, četvrto agregatno stanje koje je između tečnog, gasovitog i čvrstog. Strukturirana voda se nalazi u našim ćelijama i između ostalog služi za zaštitu ćelija od neželjenih spoljašnjih uticaja, poput virusa i bakterija.
Umetnički projekat „H3O2” je nastao u namenskoj postprodukciji selektovanih radova za prostor Ulične galerije pod mentorstvom grupe „Atrio”, i to kao razrada dobijenih rezultata studentske Radionice „H3O2” realizovane u okviru predmeta „Studio Projekat” na završnoj godini Integrisanih i Master studija Arhitekture na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Koncepti i aplikativne metode koje su istraživane u procesu rada na predmetu su poslužili za formiranje jedinstvenog rada – umetničkog projekta koji se izlaže u Uličnoj galeriji u vidu grupne izložbe sa prostornim instalacijama.
Sprovedena Radionica H3O2 pratila je rad na Studio Projektu pod nazivom „Zelena Luka” u jesenjem semestru školske 2020/2021 godine, kao i rad na Seminaru pod nazivom “BGD: Blue Green Design”, i imala je za cilj promišljanje prostornih ideja i imaginacije željenog [umetničkog] prostora ili strukture vode – prostorne slike vode kao umetničke instalacije u prostoru.
Radionica H3O2 realizovana je u jesenjem semestru školske 2020/2021 godine, na predmetu Studio M03A – Projekat na drugoj, završnoj, godini Master akademskih studija arhitekture i Studio 07A – Projekat na petoj, završnoj, godini Integrisanih akademskih studija arhitekture na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, pod mentorstvom arhitekte Dejana Miljkovića, redovnog profesora i saradnika u nastavi arhitekte Miloša Stojkovića Minića, kao i gostujućih predavača i kritičara u procesima rada na predmetu arhitekte Milice Grbić; i vizuelnog umetnika Nikole Dimitrovića.
Autori projekta: Miloš Stojković Minić, Milica Grbić, Nikola Dimitrović / Atrio. „Atrio” je grupa arhitektonsko-umetničke operativne prakse. Učesnici: Nevena Petrović, Jovana Petronijević, Milica Miljković, Teodora Simonović, Katarina Babić, Jovan Jovanović, Luka Rajšič, Mirjana Novaković, Jana Starčević, Natalija Jagličić, Tamara Plećević, Miloš Stojković Minić, Milica Grbić, Nikola Dimitrović. Recenzenti izložbe: dr Milena Kordić, docent AF UB, mr Dragan Jelenković, redovni profesor AF UB.
Projekat su podržali: Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Atrio, Matrijaršija i Ulična galerija. Izložba je otvorena do 10. septembra 2021. godine.