Ovde je metak ludovao

Marc Schneider

May 2016

6 – 19. maj

 

Marc Schneider poznat i kao Marko Krojač, “naš čovek u Berlinu”, nemački je umetnik, fotograf i aktivista koji je već dugo vremena prisutan na nezavisnoj umetničkoj sceni onoga što se danas naziva Ex-Yu region. Najviše je poznat po dugogodišnjem fotografskom projektu koji se bavi spomeničkom baštinom socijalističke Jugoslavije. Fotografski radovi iz tog projekta, koji prikazuju spomenike u raznim krajevima bivše države i u raznim stanjima očuvanosti, prikazivani su i reprodukovani na izložbama, u raznim publikacijama i fanzinima, a sada će, upravo na ovoj izložbi, biti prikazani i u novom mediju kojem se Schneider odnedavno posvetio – sito štampi. U ovoj tehnici fotografija istupa iz klasičnih okvira, pretvara se u grafiku i dobija novu dimenziju kroz autorovu kolorističku intervenciju čime je postignut poetičan i halucinantan efekat koji komplementira već samu po sebi fascinantnu i monumentalnu plastiku spomenika.

 

Fotografisanje socijalističkih spomenika u savremenom kontekstu provokativan je čin koji, kao što to i sami spomenici čine, spaja umetnost i politiku, umetnički čin a ujedno i politički gest koji danas čini vidljivim ono što je neupitna istorijska baština ovih prostora, čije simboličke konotacije ne odgovaraju današnjim vremenima i režimima koji su jednu ideologiju koja je u određenom istorijskom momentu ujedinjavala narode na ovim prostorima zamenili politikama antagonizma koje su ostale više manje latentno prisutne do današnjih dana. Time su spomenici, u najznačajnijem aspektu, apstrahovanoj i pročišćenoj modernističkoj formi, postali futuristične aveti drevnih doba, artefakti koji su za razliku od epske figuracije drugih socijalističkih zemalja napravljeni da se gledaju i doživljavaju kroz čistu vizualnu imaginaciju a ne doslovno iščitavanje. Stoga, dođite u petak 5. maja u 20 časova u Uličnu galeriju da ih zajedno pogledamo u tehnikoloru!

 

Marko Krojač je otpočeo svoju umetničku praksu u veoma intenzivnim okvirima ranih devedesetih u Berlinu, fotografski dokumentirajući skvotersku scenu kroz čitavo to desetleće u kojemu je sam Berlin, nakon rušenja čuvenog zida i spajanja sa istočnim delom, postao svojevrsni evropski centar otvorene i nezavisne kulture. Fotografije iz tog perioda danas svjedoče o korenima i formiranju berlinske scene i specifičnoj poletnoj atmosferi tog vremena. Takođe, Krojač je član berlinskog multidisciplinarnog umetničkog kolektiva Czentrifuga koji svoje raznovrsne i brojne aktivnosti bazira na anarhičnom i spontanom kolektivnom radu.

 

 

Krojač je početkom 2000-ih stigao na ove prostore i brzo se povezao sa akterima domaćeg andergraunda. Uz njegove nomadske ekspedicije u potrazi za već pomalo zaboravljenim i svakako zapostavljenim spomenicima kojima, nezavisno od lokacije permanentno preti, a neretko je i ostvareno uništenje, po čitavoj bivšoj Jugoslaviji najčešče se zaustavljao u Beogradu i Pančevu gde je, između ostalog, blisko sarađivao sa ljudima okupljenim u pančevačkoj Elektrici i sa bendom Klopka za pionira.