Rekonstrukcija

Ivan Petrović

June 2012

23. jun – 13. jul

 

Izložba Rekonstrukcija je realizovana u okviru neizložbe dokumentacije, artefakata i umetničkih intervencija Šta se dogodilo sa Muzejem savremene umetnosti?, na osnovu saradnje Muzeja savremene umetnosti i Ulične galerije. Ova neizložba inicirana je razlogom godinama zatvorenog muzeja za javnost usled rekonstrukcije, a fotografije nastale 2008. dokumentuju stanje pri obnovi MSUB i mogu se čitati kao zabeleške o ljudima, radnicima unutar mesta koje im je strano, kao i o muzejskim delima u sada drugačijem, prinudnom kontekstu. Kustosi izložbe: Dejan Sretenović, Una Popović i Andrej Dolinka.

 

 

Ivan Petrović (Kruševac, 1973). Diplomirao je na Akademiji umetnosti „Braća Karić“ u Beogradu 2002. godine, odsek fotografija. Aktivno izlaže od 1998. Pored fotografije, koja predstavlјa osnovnu oblast njegovog delovanja i rada (umetnička, istraživačka, pedagoška), bavi se i kratkom formom dokumentarnog filma i videom. Umetnička praksa Ivana Petrovića proističe iz višeznačnog istraživanja fotografskog medija i zasnovana je uzajamnim odnosima dokumentarizma, aproprijacije i revalorizacije. Tematska interesovanja usmerena su mu ka pitanjima istorije; nasleđa i diskontinuiteta; identiteta i lične istorije pojedinca, kao i pozicije koju medij fotografije zauzima usled izmenjenih kulturnih, društveno-političkih ili tehničko-tehnoloških paradigmi.

 

Koosnivač je i urednik Centra za fotografiju (2011). Inicijator je i urednik Foto-foruma  (2010–2011). Autor je i priređivač knjige Foto-forum, razgovori o fotografiji (2016). Dobitnik je nagrade „Dimitrije Bašičević Mangelos“ za 2008. godinu i stipendije „KulturKontakt“ u Beču 2004.