Sa obe noge na zemlji

25. septembar – 5. novembar

 

Izložba Sa obe noge na zemlji predstavlja njihove pojedinačne radove i rad u četiri ruke, čiji je proizvod Johnnychrist. Aktivno neguju loš ukus kroz staromodne tehnike pletenja, kolažiranja, subverzivnu upotrebu tradicije popa, konceptualne i nadrealističke umetnosti, postavljanje izazova pretpostavkama o tome šta je društvo i šta bi umetnost trebalo da bude. Kao i skandaloznu reinterpretaciju bukoličkih, dirljivih, stidljivih i pomalo bolesnih predstava tradicionalnih formi, političkih i religioznih narativa. Iz stripa, meksičke ikonografije u vezi sa smrću, popularne umetnosti kroz istraživanje i eksperiment protiv dogmi, intelektualizma do prevazilaženja art bruta i stvaranja l’art pute (konsultovati xy.translate.com). Sve što očekujemo od izložbe danas, zar ne?

 

 

Moolinex & Aurélie William Levaux su autorski par koji dolazi sa savremene andergraund crtačke scene. Autori su brojnih knjiga koje se opiru kategorizaciji i objekata koji više nisu knjige. Služe se DIY tehnikama i didaktičkim sadržajima, a njihov rad je razigran i subverzivan.