Sa punim pravom

Liceulice

September 2014

12 – 18. septembar

 

Plakati i infografi, grupe autora, bave se osvajanjem slobode i jednakih prava mladih, manjinskih grupa i marginalizovanih osoba, a inspirisani su dugogodišnjim radom građanskih organizacija u domenu ljudskih prava. Izložbu čine radovi autora iz Srbije i regiona koji su se odazvali na poziv Liceulice, među kojima su: Sanja Drakulić, Marina Milanović, Bojana Petković, Stefan Starčević, Goran Božić, Damir Bralić, Aleksandar Kovač, Željko Lončar, Ivana Radić, Mina Piščević, Miloš Stanković, Branko Tešević i Nenad Kostić.

 

 

Liceulice je organizacija koja od 2010. godine realizuje dugoročne programe direktne podrške marginalizovanim grupama kako bi im se omogućila veća ekonomska i socijalna uključenost. Ovaj program za podsticanje upošljavanja, socijalnog preduzetništva, aktivizma, filantropije i solidarnosti uspešno se razvija u Srbiji već sedmu godinu, utičući sve osetnije na ublažavanje siromaštva i isključenosti. Program Liceulice se realizuje kroz više aktivnosti, a najpoznatija od njih je izdavanje uličnog magazina Liceulice i njegova distribucija kroz mrežu prodavaca/korisnika, pripadnika marginalizovanih grupa, koji zarađuju 50 procenata od svakog prodatog primerka. Magazin Liceulice posvećen je unapređenju civilnog društva kao i temama iz oblasti: filantropije, ekologije, volonterizma, aktivizma, itd.