Solidarnost

Liceulice

June 2015

19. jun – 2. jul

 

Reč SOLIDARNOST se koristi da bi se označila socijalna kohezija i spremnost da se pruži podrška, pokaže empatija, te da se podele uspesi i neuspesi unutar grupe. Solidarnost stoji nasuprot moći, nejednakosti, samovolji i ličnim interesima. Ona je svakodnevica dobrih navika i poverenje u odnose. Ilustrujući poznate citate, pesme i izjave na ovu temu autori dali su priliku i drugima da se podsete na vrednost i značaj međusobnog razumevanja. Autori su: Ivana Radić, Bruka Notes, Daniel Kovač, Igor Milanović, Jana Vuković, Tanja Stevanović, Aleksandar Saša Škorić, Žolt Kovač, Pavao Kuharić, Nemanja Obradović, Vanja Vikalo Linnch i Andrea Boroš.

 

 

Liceulice je organizacija koja od 2010. godine realizuje dugoročne programe direktne podrške marginalizovanim grupama kako bi im se omogućila veća ekonomska i socijalna uključenost. Ovaj program za podsticanje upošljavanja, socijalnog preduzetništva, aktivizma, filantropije i solidarnosti uspešno se razvija u Srbiji već sedmu godinu, utičući sve osetnije na ublažavanje siromaštva i isključenosti. Program Liceulice se realizuje kroz više aktivnosti, a najpoznatija od njih je izdavanje uličnog magazina Liceulice i njegova distribucija kroz mrežu prodavaca/korisnika, pripadnika marginalizovanih grupa, koji zarađuju 50 procenata od svakog prodatog primerka. Magazin Liceulice posvećen je unapređenju civilnog društva kao i temama iz oblasti: filantropije, ekologije, volonterizma, aktivizma, itd.