Tehnološki višak

Madam Bvlgari

February 2020

14. februar – 5. mart 2020

 

Samo gusta magla i smog se mogao videti kroz prozore Centra za Psihomehanička Istraživanja. U mračnoj i zagušljivoj biblioteci, Stojčetovića, nadaleko čuvenog psihovizuelnog istražitelja, dočekao je Direktor. Vapaji malih aparata i delova mašina ispunjavali su prostor, a cigareta osvetljena dramatičnim snopom, pušila se na oba svoja kraja. I Stojčetović je pripalio.
Već je bio pripremljen. Šifra “M”.
Po znojavom dlanu vrteo je plastični USB štapić a škripavi mali robot mu je, gegajući se, pred noge spustio njen dosije.
Madam Bvlgari, dovedena u Centar od strane policije.
Na zahtev uprave “Kolubare”.
Pritužbe su beležile da senzualno opšti sa mašinama i “navodi ih na likovnosti”, neretko im utičući na budući samohod.
Stojčetovićev Metod, možda je bio jedini izlaz.
U virtuelnoj ćeliji sedela je Madam, oko nje se graciozno kretalo na desetine mikro robota. Stojčetović je sa svog USB štapića učitao podatke u Centralni Drajv. Uz pesmu mašina Madam je otpočela preuzimanje i interpretaciju podataka.
Tehnološki Višak, niz je odabranih dokumenata jedne transcedentalne komunikacije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maca Diskrecija (rad Gorana Stojčetovića i Madam Bvlgari)

Maca Diskrecija (rad Gorana Stojčetovića i Madam Bvlgari)