teksturE [mojE] arhitekturE

Miloš Komlenić

May 2014

12 – 29. maj

 

Miloševe fotografije ukazuju na to da prostor gotovo uvek posmatramo pojednostavljeno, prečesto u jednoj ravni. Kao ono između zgrada. Ako se upravo to pitanje preispita, dolazi se do, naizgled, novih mogućnosti. Do mogućnosti koje su oduvek bile tu, ali se nisu sagledavale. Sa jedne strane prostor grada često posmatramo i kao ono okolo na putu od A do B, pa je to kontinualno i popunjenije što smo bliži njegovom centru. Time ga posmatramo kao nužno i usputno, a korisno okruženje objekata, te saobraćaja. Kolskog ili pešačkog. Kao njihov background, pozadinu. Samo glavnim i najatraktivnijim gradskim ulicama dajemo primat (ili jednakost!) sa prostorima i sadržajima koje okupljaju. Ukoliko pokušamo da taj prostor vidimo u superponiranju njegovih sadržaja – često dolazimo do novih vidika, horizonata. Horizonata događaja, čak i u bukvalnom smislu.

 

 

Miloš Komlenić je rоđеn 1972. godine u Beogradu. Profesionalnu praksu započinje radom na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, gde i sada radi u zvanju docenta na Departmanu za arhitekturu. Učestvuje u nastavi na predmetima Studio projekat i vodi predmet Stanovanje i prostori za ostarele osobe. Aktivno se bavi arhitektonskim projektovanjem, kako u samoj praksi,  tako i na javnim domaćim i međunarodnim konkursima, na kojima je ostvario više od petnaestak nagrada i priznanja. Suosnivač i pokretač je nekolicine projektantskih biroa i grupa. Dobitnik je priznanja Salona arhitekture u Beogradu, kao i međunarodnih priznanja. Imao je lične izložbe, a učestvovao je i na više zajedničkih stručnih, kao i tematskih izložbi iz oblasti arhitekture i dizajna.

 

 

*Izložba Miloša Komlenića bila je deo 9. Beogradske internacionalne nedelje arhitekture, u saradnji Ulične galerije sa Kulturnim centrom Beograda i Društvom arhitekata Beograda.