Trespassing

Ole Brodersen

May 2013

17. maj – 13. jun

 

Njegov rad istražuje odnose između čoveka i prirode. Autor beleži interakciju elemenata prirodnog okruženja i postavljenih artefakata u njemu. Fotografije su rezultat duge ekspozicije, a vrlo često u konačnom kadru veoma je teško uočiti šta ispunjava taj kadar u procesu nastanka. Posle samog postavljanja kadra autor ima veoma malo kontrole nad finalnim rezultatom. Ovi artefakti oslikavaju ljudsko prisustvo koje sa namerom nedostaje u ovoj seriji. Njihova namena je da omoguće sagledavanje prirodnih pokreta i pojava.

 

Ole Brodersen rođen je 1981. godine u Norveškoj. Kao i deset generacija njegovih predaka, odrastao je na ostrvu na kojem nema automobila. Sin proizvođača jedara, unuk kapetana. Njegovo dvorište bilo je njegov vrtić, a majka učitelj. Veslao je do škole, koja se nalazila na susednom ostrvu, gde se priključio odeljenju koje je imalo samo jednog učenika. Počeo je da jedri sa šest godina, a većinu svog života proveo je na okeanu u stalnom odnosu sa prirodnim nepogodama. Njih je dalje istraživao plovidbom Atlantikom. U pratnji nekoliko bliskih prijatelja, na drvenoj jedrilici napravljenoj 1894, godinu dana proveli su prepušteni na milost i nemilost vremenskim nepogodama.  Zvanje art-direktora stekao je na jednoj od deset najboljih kreativinih škola u celom svetu. Asistirao  je fotografu Dag Alvengu (koji je izlagao u MOMA i Metropolitan muzejima).